Числата от 31-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 36, 22, 44, 16, 3, 18.

---------------------

6 от 42

I теглене: 25, 4, 24, 41, 34, 15.

---------------------

5 от 35

I теглене: 21, 8, 19, 32, 13.

II теглене: 23, 25, 20, 35, 17.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 2, 8

Печеливши цифри: 1, 7, 7.