Законът за рибарството и аквакултурите има специални изисквания по отношение опазването на рибите през размножителния им период. Ежегодно се въвежда 45-дневна пролетна забрана на риболова по водоемите в страната, на стъпаловиден график, за който вече писахме. Да уточним, че пъстървовите риби се размножават през зимата и за тях важат други разпоредби.

За равнинните водоеми вече влезе забрана от 15 април, а по-високите (от 500 до 1500 м надморска височина) ще бъдат забранени от 1 май. Режимът на риболов е обявен в специална заповед на земеделския министър, в която се публикува и списък на водоемите по области, които остават свободни през времето на забраната. Както се вижда, и тази година има достатъчно възможности рибарите да си „чешат крастата“.

Е, в някои региони са по-облагодетелствани, в други може да се почувстват ощетени, но това са предложили регионалните експерти от Агенцията по рибарство. Публикуваме списъка в окончателния му вид, след като бяха внесени някои корекции в обявения по-рано проект.

И така заповедта на министъра на земеделието и горите в тази й част изглежда така:

IV. Разрешавам любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград
баластриера Бистрака – под моста за с. Покровник
водоем „Попарица”, с. Блатска, общ. Хаджидимово
водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич
първи водоем до Завода за релета, с. Баня, общ. Разлог
яз. „Бели брег”, общ. Сандански

Област Бургас
баластриера Дупките, гр. Бургас

Област Варна
яз. „Генерал Киселово”
яз. „Добротич”
яз. „Рибарски комплекс Пода”

Област Велико Търново
Стари речни корита на Янтра:
- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш
- землище на гр. Полски Тръмбеш
- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш
- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш
- землище на с. Крушето, общ. Г. Оряховица
- землище на с. Драганово, общ. Г. Оряховица
- землище на с. Върбица, общ. Г. Оряховица
Стари речни корита на Росица
- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш
- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени
- землище на с. Михалци, общ. Павликени
Баластриери
- землище на с. Дичин, общ. Павликени
- землище на с Писарево
Напоителни и отводнителни канали
- местност Блатото, гр. Свищов – запад 

Област Видин
яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик
яз. „Кула”, общ. Кула
р. Тополовец – участъка от моста на главен път Е-79 до Слана бара
яз. „Фарафун”, общ. Грамада

Област Враца
р. Скът – от Мошински мост до моста в центъра на гр. Мизия
яз. „Бели извор”, в землище с. Бели извор
р. Ботуня – гр. Криводол от моста на изхода в посока с. Ракево до землищната граница със с. Ракево

Област Габрово
р. Росица – участък в централната градска част на Севлиево, от моста на Колю Фичето до първия бент по течението под Старата баня.
р. Янтра – участък в централната градска част на Габрово, от Падалски мост до музея „Дом на хумора и сатирата” до моста под бензиностанция „Ромпетрол”.

Област Кюстендил
стар рудничен котлован с. Николичевци, общ. Кюстендил
два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол
водоем с. Самораново, общ. Дупница

Област Кърджали
яз. „Невестино”, общ. Кърджали
яз. „Пчеларево”, общ. Черноочене
яз. Мъглене”, общ. Кирково
яз. „Карамфил”, общ. Момчилград
яз. с. Гулия/с. Голямо Каменаре, общ. Крумовград
яз. „Млечино”, общ. Ардино
яз. „Вълкович”, общ. Джебел

Област Ловеч
яз. „Сопот” – в цялата акватория с изключение на следните зони:
- експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на стената, перпендикулярно навътре в акваторията
- източната зона за естествено размножаване на рибите, намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно по оста й навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Г. Желязна)
яз. „Славяни Кантон 5”, м. Горен Кайлък, в землището на с. Славяни
яз. „Славяни Кантон 5” м. Долен Кайлък, в землището на с. Славяни
старото корито на Осъм, м. Бибора, в землището на с. Дойренци
старото корито на Осъм, м. Долната воденица, в землището на с. Чавдарци
старото корито на Осъм, м. Старите корита, в землището на гр. Летница
воден обект Блато, с. Йоглав
яз. „Марков дол”, в землището на с. Торос с изключение на експлоатационната зона, обособена пред стената
водоем „Зореница”, между гр. Ябланица и с. Гложене
горното течение на р. Златна Панега – от извора й до входа на гр. Луковит
яз. „Гаргулица” – в землището на гр. Ябланица

Област Монтана
яз. „Огоста” – в района на баластриерите в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника.
баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци
блато в кв. Момин брод, гр. Лом

Област Пазарджик
баластриера при с. Лозен
баластриера при с. Динката
„Дупките” при с. Говедаре
„Малък гьол” при с. Звъничево
студен канал на Марица при с. Синитово
студено пере при „Фазанарията”
канал Кривата вада

Област Перник
руднични езера в гр. Перник
сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник
руднични езера в с. Драгичево и с. Рударци, общ. Перник
отводнителните канали на р. Арката, общ Радомир

Област Плевен
яз. „Горни Дъбник” – в обозначения участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на 1 км до малката дига
яз. „Тотлебенов вал”, общ. Плевен
баластриери Витски блата, общ. Плевен
баластриери край р. Искър при с. Писарово, общ. Плевен
баластриери край р. Искър между Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг
отводнителен канал при гр. Белене
старото корито на Осъм в землището на с. Асеновци, в участъка от жп линията, свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път, свързващ гр. Левски със с. Асеновци
старо корито на Вит – Кретско блато, с Крета, общ. Гулянци

Област Пловдив
топлият канал на Цариградско шосе
яз. „Домлян”
р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието на Марица
напоителен канал до гр. Стамболийски – от началото му до първия мост

Област Разград
яз. „Бялата пръст” („Папаза”)
яз. „Микро-малък”

Област Русе
стари корита на Янтра в землището на с. Полско Косово
стари корита на Янтра в землището на гара Бяла
старо корито на Янтра (Кривушата) в землището на гр. Бяла
общински язовир в землището на с. Тетово
общински язовир в землището на с. Щръклево
общински язовир „Образцов чифлик”

Област Сливен
баластриера Крушарска дупка, с Крушаре, общ. Сливен
баластриера Сливенска дупка, с Мечкарево, общ. Сливен
баластриера Мечкаревска дупка, с Мечкарево, общ. Сливен
яз „Чилията”, с Загорци, общ. Н. Загора
напоителен канал от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен
отводнителен канал „Азмака” – южно от Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с. Полско Пъдарево на изток до помпената станция на бившия военен свинекомплекс

Област Смолян
яз. „Тешел”
яз. „Златоград”
яз. „Керяновия гьол” („Рибката”)

Област София 
бент „Панчарево”
баластриери в землището на с. Долни Богров
баластриери в землището на с. Чепинци
баластриери в землището на с. Световрачане
баластриери в землището на с Челопечене
яз. „Осиковица”
баластриера Мечката, гр. Самоков
яз. „Ботунец“

Област Стара Загора
баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък
баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж
баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж
баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж
баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж
баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово и с. Ръжена, общ Мъглиж
баластриера (отворена) в землището на с. Мъглиж („Аксаков гьол”)

Област Хасково
яз. „Орешец”, с Орешец, общ. Харманли
яз. „Крепост”, с Крепост, общ. Димитровград
яз. „Левка” (новия), с. Левка, общ. Свиленград

Област Шумен
яз. „Свинеугояване” гр. Шумен
баластриера с. Радко Димитриево, общ. Шумен
яз. „Маломир”, с Маломир, общ. Върбица
яз. „Върбица”, гр. Върбица

Област Ямбол
баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово
отводнителен канал „Дере 3”, с Безмер
яз. „Болярско 2”, землището на с. Болярско
Гребен канал Ямбол – северна и южна част
стари речни корита на Тунджа при с. Тенево и с. Ханово