Българските търговци няма да получат компенсация за милионите левове загуба, които ни нанесе гръцката блокада на границата ни, реши Европейската комисия.

Това съобщи евродепутатът Ангел Джамбазки, който публикува отговора на ЕК, в който се вижда, че няма да бъдат предприети наказателни действия спрямо южната ни съседка. 

Според Комисията компенсации за загуби, причинени от блокадата, могат да се търсят по съдебен път пред националните съдилища.

"Ако се появят нови инциденти, Комисията ще процедира с ранни консултации и разследване, заедно със заинтересованите органи и незабавно ще поиска от държавата членка, в която подобни действия се случват, да вземе всички мерки, за да гарантира свободното движение на стоки. 

Ако сте наясно със съществуването на допълнителни фактически или правни доказателства, които са от значение и могат да променят това заключение, моля да информирате нашите служби в рамките на четири седмици от получаването на това писмо. В противен случай ще затворим досието", завършва отговорът на ЕК.