Уилям Шекспир е по-популярен в чужбина, отколкото в родината си, сочат резултатите от проучване сред 18 000 души в 15 страни по света.

Изследването бе направено в навечерието на 400-годишнината от смъртта на най-големия английски поет и драматург, поръчано от Британския съвет и проведено от социологическия институ YouGov. 65 на сто от анкетираните чужденци казват, че обичат и разбират произведенията на Шекспир и смятат, че са актуални и днес. В същото време във Великобритания това мнение се споделя от 59 на сто от респондентите.