Ден на кариерата за ученици организира на 22 април учебна компания Smart City към Математическата гимназия "Баба Тонка". Той ще се проведе от 14 до 18 ч в зала "Сименс" в корпус 2 на Русенския университет. Ден на кариерата за ученици се провежда за втори път в Русе и все още няма аналог в страната. Основната цел е русенски бизнес консултанти и работодатели да се срещнат със своите потенциални стажанти и бъдещи служители, а учениците да се запознаят с бизнеса. Младежите ще получат кариерни съвети и консултации, а след това ще могат и да разгледат изложението с щандове на водещи русенски фирми.