Получаването на подкуп в размер три милиона юана (463 000 долара) може да доведе до най-тежкото наказание в Китай. Властите в Пекин определиха минималния размер на подкуп или злоупотреба с държавни средства, чиито извършители могат да получат смъртна присъда, съобщи агенция Синхуа. Агенцията се позовава на Върховния народен съд (ВНС) и на Върховната народна прокуратура (ВНП).

Съгласно новите правила изчакването до изпълнението на присъдата ще бъде излежавано от осъдените „при крайно тежки условия“, което щяло да има „много негативно въздействие“ върху тях. Ако има смекчаващи вината обстоятелства, смъртната присъда може да бъде произнесена условно.

Това решение на ВНС и ВНП е допълнение към наказателното законодателство, в което бяха внесени поправки в края на 2015 г. Миналогодишните промени в законите бяха приети с цел придаване по-голяма гъвкавост на законодателството при борбата срещу злоупотребата с държавни средства и подкупничеството. Досега нямаше определена минимална сума за наказания, а се използваха обтекаеми определения като „голяма сума пари“, „огпомна сума пари“ или „изключително огромна сума пари“.

Съгласно огласеното в понеделник решение „голяма сума пари“ вече означава 30 000 юана, „огромна сума пари“ има измерението на 200 000 юана, а под „изключително огромна сума пари“ вече се разбира най-малко 3 млн. юана.

Освен това ако някой чиновник научи, че негов колега е получил подкуп, но не съобщи за това, той ще бъде считан за съучастник.