От началото на 2016 г. училищата не получават пари за извънкласни занимания на учениците.

Причината - средствата в размер на 14 лв. на ученик, който държавата плащаше до края на 2015 г., са спрени, за да няма дублиране на финансиране, тъй като пари за такива дейности ще се дават по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът "Твоят час", който е част от програмата, обаче се бави и се очаква да тръгне през юни.

Преди дни Министерският съвет одобри програма"Ученически олимпиади и състезания" с бюджет 2 634 000 лв., съобщиха от образователното министерство.

Чрез нея се създават възможности за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта и на състезания по професионални направления.