Военноокръжна прокуратура – София привлече днес като обвиняем В. Ц. – директор на дирекция „Инвестиции в отбраната“ (сега „Отбранителна аквизиция“) в министерството на отбраната за престъпление по служба, от което са настъпили вредни последици за министерството в размер на 259 773,78 лв. и случаят е особено тежък, съобщиха от прокуратурата на своя сайт.

В качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение и възложител на обществена поръчка с предмет “Сключване на рамково споразумение за доставка на облекло за военнослужещи“ , В. Ц. не изпълнил служебните си задължения и не издал решение за обявяване на класирането на участниците и не сключил споразумение с класирания от комисията на първо място участник в процедурата. Вместо да бъде сключен договор с търговското дружество, предложило най-ниска цена за доставка на облекло, МО е сключило договор с друго дружество, от което за министерството е настъпила вреда в размер на 259 773,78 лева.

В.Ц. е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 5000 лева, която трябва да бъде внесена в 5-дневен срок от днес.

Разследването по делото продължава.