Лекарствата ще поевтинеят от 5 до 20% след въвеждането на електронните търгове. Очаква се това да стане до средата на юни. Целта на платформата е да окрупни количествата, необходими на лечебните заведения за всеки медикамент (по международно непатентно наименование - INN), за да се намали крайната стойност на медикаментите.

Онлайн платформата, през която лечебните заведения ще купуват медикаменти за своите нужди, ще заработи след два месеца. Реалистично първият търг може да бъде пуснат в средата на юни, след като всички участници в процедурата се запознаят с новите правила, болниците направят поръчките си.

Рамковото договаряне ще се прави веднъж годишно, като сеизбират тримата доставчици с най-ниски цени, а болниците – от своя страна пък, ще избират от кого да поръчват, става ясно от думите на зам.-министъра на здравеопазването Бойко Пенков.Самите поръчки ще стават чрез мини процедури под формата на тридневни бързи публични търгове или чрез договаряне по Закона за обществените поръчки.

На този етап около 150 болници в страната са заявили желанието си да участват в електронните търгове. Могат да се включат и всички съществуващи търговци на едро, които според регистрите на Изпълнителната агенция по лекарствата са около 300.