В доклада на Държавния департамент на САЩ за правата на човека по света за Сирия са отделени 55, а за Турция – 73 страници.

Последният доклад на Държавния департамент на САЩ за Турция хвърли в шок управляващите в страната. В доклада се критикуват както ударите върху свободното слово и незаконните действия срещу медиите, така и произволните практики и арести, съобщава вестник „Заман България“.

В документа парламентарните избори в южната ни съседка, които се проведоха през ноември 2015 г., не са окачествени като справедливи и свободни. Освен това се посочва, че изборите са проведени в тежки условия по опазване на сигурността, както и се отбелязва, че „на отделни моменти кандидатите са били възпрепятствани по време на предизборната кампания, а поради ограничаването на медиите, достъпът на избирателите до различните платформи и гледни точки е минимизиран.”

Законодателството на страната позволява на правителството да ограничава свободата на словото, медийната свобода и свободата в интернет. Натискът на властта върху медиите продължава. През миналия ноември бяха арестувани около 30 журналисти, повечето от тях бяха обвинени по онези членове в закона, отнасящи се до борбата с тероризма и връзките с нелегалните организации. Правителството упражни натиск и одържави някои медии под претекст, че се публикуват рискови материали, журналистите биват арестувани заради обида към президента или високо поставени държавници, бизнес интересите на някои холдингови компании бяха възпрепятствани, бяха им налагани санкции, както и беше упражнен натиск върху интернет медиите чрез блокирането на мрежата. Близките до Движение „Хизмет” медии бяха изхвърлени от дигиталните платформи, а в пет техни медийни организации беше назначен държавен синдик, като по този начин се установи пълен контрол върху тях. Достъпът на представителите на либералните медии и тези на „Хизмет” до официалните срещи на властта беше отнет.

В доклада надълго и широко са изложени произволните арести, задържанията, предхождащи съдебните дела, както и незачитането на справедливите становища на съдилищата. Подчертава се, че наказателната система в Турция прилича на инквизиция и че тя има преследващ характер. Като проблемен се отбелязва и фактът, че прокурорите и съдиите се обучават заедно, намират се в едни и същи кабинети, дори влизат в сградата на съда от една врата.

Въпреки че изминаха три години в доклада на Държавния департамент на САЩ за 2015 г. се споменават и протестите от парка „Гези”. В него се посочва, че все още има граждани, чиито съдебни дела за участие в протестите продължават. Друга основна тема, широко застъпена в доклада се отнася за бежанците от Сирия и останалите страни и редицата проблеми, с които те се сблъскват. Засегнати са и въпросите за ПКК, проблемите на сирийските бежанци, случаите на самоубийства сред военните и полицаите.

Тази година в доклада на Държавния департамент на САЩ за Турция са отделени 73 страници, което е „подобрение” на предишния исторически рекорд от 63 страници. Докладите на Държавния департамент на САЩ за Турция през изминалите години бяха в обем както следва: 2011 г. – 44 стр.; 2012 г. – 48 стр.; 2013 г. – 51 стр. От друга страна, прави впечатление, че докладът за Сирия е 55 страници.

В документа се посочва още, че в света е налице глобална управленческа криза. Подчертава се, че както държавните, така и неправителствените фактори ограничават пространството на гражданското общество, както и зачестяват опитите за потискане на свободата в медиите и в интернет.