Числата от 30-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 48, 46, 36, 49, 20, 16.

---------------------

6 от 42

I теглене: 18, 29, 28, 17, 21, 3.

---------------------

5 от 35

I теглене: 3, 13, 8, 22, 24.

II теглене: 14, 18, 27, 22, 28.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 5, 4, 8.

Печеливши цифри: 3, 3, 2.