„Подпишете тук“ и си мислим, че всичко приключва. За съжаление, не е така. Сключването на договор за кредит е едно от най-важните финансови решения, които човек взима. То ще има огромно значение за нас през следващите 5, 10, 20 или 30 години. Затова е добре да внимаваме върху какво се подписваме, за да не получим неприятни изненади в бъдеще.

1.Валутата на кредита.

Може би сте чували за прословутите кредити в швейцарски франкове, които доста хора изтеглиха. В следващите няколко години месечните им вноски по техните заеми скочиха с над 50%, защото самата валута поскъпна. Това се случи и с кредитите в американски долари, въпреки че при тях ръстът беше по-малък.

Общото между всички тези случаи е, че вие носите валутен риск. Това означава, че съответната валута може да повиши курса си спрямо българския лев и така да плащате по-висока вноска. Може и да поевтинее, разбира се. Тогава вие ще сте на печалба.

Освен, ако не търгувате активно на валутните пазари и знаете със сигурност накъде ще се движи курсът на съответната валута за срока на кредита, по-добре вземете заем в 

лева.

Азбучна истина в учебниците по лични финанси е да теглите кредит във валутата, в която си получавате доходите. Да, може лихвите по заемите в евро, американски долари или японски йени да са по-ниски, но тази малка разлика не си струва в дългосрочен план.

Дори фиксирания курс евро/лев няма да е вечен. Ако той се промени в посока нагоре, т.е. едно евро се разменя за 3 лева, а не за 2 лева като сега, вашата вноска ще е с 50% по-висока. Вашите доходи няма да нараснат с такъв процент, нали?

2.Лихвата по кредита

Доскоро бяха много популярни лихвите по кредитите, които се образуваха от някакъв БЛП (базов лихвен процент) на банката + надбавка. Този БЛП се изчисляваше по формула, която и финансов експерт трудно би разбрал.

Да не говорим, че той се променяше през месец в посока нагоре, разбира се. Все още някои банки предлагат кредити с подобни лихви, но аз не ви препоръчвам да ги ползвате.

Лихвата по един кредит трябва да е ясно определена и да може всеки да разбере защо се променя, като това решение не се взима еднолично от банката, а се базира на публичен показател.

Такива показатели са SOFIBOR (Sofia Interbank Offered Rate) за кредити в лева и EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) за кредити в евро. Те представляват средното лихвено равнище, на което банките си разменят срочни депозити, съответно в България, и в еврозоната. Всеки може да види какви са техните нива и това прави тази плаваща част от вашата лихва по кредита ясна и разбираема.

Освен плаващата част, обикновено има и фиксирана добавка, която се договаря между банката и вас на база на много показатели. Така се образува общата лихва по вашия кредит. Някой банки не са коректни, като посочват, че лихвата ви е 6-месечен SOFIBOR + 4.5%, но не по-малко от 5.5%, например. Така рискът е само за вас и вие няма да спечелите, ако съответния показател се понижи.

Някои банки предлагат и фиксирани лихви за няколко години, но при настоящата ситуация на падащи лихви, това по-скоро не е във ваша полза. За по-дълъг срок не може да 

говорим за фиксирани лихви, защото няма как да се прогнозира какво ще се случи за един 30-годишен период, например.

  1. Срокът на кредита

„Ще го направим за максималния срок, за да имате по-ниски месечни вноски, а ако имате възможност, внасяйте повече“. Сигурно всеки от вас е чувал тази реплика от банковия служител, когато е теглил кредит. Ако го направите, банката печели от това, защото по-дълъг период ще погасявате кредита и общата сума, която ще платите е много по-висока.

Да, може да внасяте и повече, но повечето хора по различни причини (най-вече психологически) много бързо „забравят” за тази възможност и внасят до края на договора само месечната вноска.

Друго психологическо ограничение е, че за хората 26 и 30 години са почти един и същ срок (много далече в бъдещето), а до тогава – „я камилата, я камиларя”. Само че, това не е така. Четири допълнителни години са сериозно финансово натоварване за семейния бюджет и много голяма сума платена като лихви.

Ще ви дам един пример. Избираме в случаен калкулатор сума на ипотечен кредит 100 000 лева и годишен процент на разходите по него от 8%. При срок от 30 години, вноската е в размер на 733.76 лева, а общата сума за лихви е в размер на 164 160.45 лева.

Сега да намалим този срок до 26 години. Вноската става 762.60 (само с 28.84 лева повече), а общата сума за лихви в този случай е 137 929.02 лева. Какво излиза? За тези 4 

допълнителни години ще платите 26 231.43 лева повече като лихви. Как ви се струва?

4.Обезпечението

Много хора си мислят, че когато по един кредит има обезпечение (като ипотека върху недвижим имот), банките трябва да са доволни и да не им искат документи за доходите им. На тях им казвам, че банките не са агенции за недвижими имоти, не търгуват с недвижими имоти и нямат интерес да ги придобиват (освен в определени случаи).

Те дават кредити и искат хората да си ги връщат. А, за да са сигурни, че те ще могат да го правят, банките проучват финансовото състояние на техните клиенти и изискват доказателства за доходите им.

Подобна е ситуацията и когато кредитополучатели имат финансови проблеми и не погасяват месечните си вноски. Те казват „Нали има обезпечение, нека го вземат. Какъв е проблемът?”.

Да, но нормативната уредба позволява на банките при недостатъчност на сумата от продажбата на заложения имот, да продължават да изискват разликата. Или с други думи, дори да се продаде имота, ако продажната цена не може да покрие всичките ви задължения, разликата продължавате да я дължите и банката е в правото си да запорира 

вашата заплата и да опише и останалото ви имущество до покриването на кредита.

В тази връзка, няма такова животно като „необезпечен кредит”. Винаги има обезпечение. Ако няма ипотека или поръчители, то задължително има залог върху бъдещите ви вземания от работодател Х, т.е. залога е заплатата ви.

5.Таксите и комисионните

Повечето хора виждат сумата на месечните вноски в договора за кредит и си казват „Няма проблем. Мога да плащам тази сума”. Те, обаче, „забравят”, че разходите по един кредит включват не само лихвата и главницата, а и неща като административна такса при усвояване (от 1.5% до 3%, като на 100 000 лева е 3000 лева) годишна такса за управление (обикновено от 0.5 до 1% от остатъка, на 100 000 лева е 1000 лева), месечна такса за управление на разплащателна сметка, застраховка, ипотека и други.

Те могат да оскъпят кредите драстично. Годишният процент на разходите е някакъв ориентир, но не всички такси и комисионни се включват в него.

Другият любим трик на банките са да предлагат безплатни бонуси към кредита като кредитна карта с определен лимит, онлайн банкиране, плащане на битови сметки и други. В 

това няма лошо, но те са безплатни само за определен срок.

Неусетно след една година започват да ви начисляват някакви допълнителни суми и вие не знаете за какво са. Когато отидете в банката, те любезно ви обясняват, че сте се съгласили, заедно с кредита.

Когато теглите кредит, направете една проста таблица с всички вноски по него. След това добавете всички съпътстващи разходи, като ги разпределите по години за целия срок. Накрая, разделете годишните разходи на 12 месеца и вижте каква е сумата, която трябва да отделяте всеки месец по вашия кредит.

6.Други условия по кредита

Това е т.нар. „дребен текст“ след основните параметри като сума, срок, лихва и обезпечение. Тук трябва да сте особено внимателни, защото в тези „стандартни“ клаузи се крият детайли, които могат да ви струват много нерви и загубени пари.

Четете член по член от договора, приложенията и Общите условия, и ако не разбирате нещо, помолете банковия служител да ви обясни за какво става въпрос. Ако няма здрава логика в нещо или очевидно не са защитени вашите интереси, посъветвайте се с финансов консултант или юрист.

Ще ви дам един пример, който много добре илюстрира нещата. В общите условия на една банка фигурира текст, според който тя може едностранно да промени валутата и лихвата по кредита, ако настъпят „форсмажорни“ обстоятелства, като никъде не се обяснява какви са тези обстоятелства, кой ги определя и т.н. 

Ако сте си написали домашното, бъдете спокойни и се наслаждавайте на това, което сте си купили с парите от кредита.