Населението на България продължава да намалява и застарява. Това заяви директорът на „Демографска и социална статистика” към Национален статистически институт (НСИ) Магдалена Костова, която представи данните за население и демографски процеси през 2015 г., предаде БГНЕС.

Според данните на НСИ се задълбочава дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Намалява абсолютният брой на живородените деца и се увеличава броят на умрелите лица.

Положителните тенденции, пък се отнасят за намаляване на детската смъртност, увеличаване броят на сключените граждански бракове и намаляване на броя на разводите. Очакваната средна продължителност на живота се задържа на нивото от 2014 г.

Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1.4% от населението на ЕС. От тях 98,9% са български граждани. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души или с 0.7%. Освен намаляването на населението другият характерен момент е застаряването. Делът на населението на 65 и повече години нараства през миналата година и вече е 20,4%. Средната възраст на населението също нараства до 43,3 години.

Населението в трудоспособна възраст намалява с 54 000 души и общо представлява 60,8% от населението. Най-застаряващо население има във Видин, като средната възраст там е 47,6 и 41 за София. Най-голям е делът на населението на 65 и повече години отново във Видин (28,5), а най-малък е в София (16,8).

Населените места в страната към края на 2015 г. са 5258. От тях 257 са градовете, а селата са 5001. През миналата година са били закрити 10 населени места, две са новооткритите, както и една община. 159 населени места остават без население. 73,1% от населението живее в градовете, като това съотношение се запазва спрямо миналата година.

Половината българи живеят в Южния и Югозападния район на България. Най-малката област е Видин, която е с 91 235 души, а най-голямата е София, където живеят 1 319 804 души. На цялата територия на област Видин живеят по-малко хора, отколкото хора живеят в район „Люлин“ в столицата.

Най-голямото село остава Лозен с население от 6 250 души, а най-малкият град е Мелник с население 208 души.

Градовете с население над 100 000 души са се стопили до 6-София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Всеки 3-ти българин живее в тези 6 града. През 2014 г. и Плевен фигурираше към тях, но през 2015 г. населението му се е стопило до 99 628 души.