Числата от 29-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 44, 15, 17, 39, 47, 21.

---------------------

6 от 42

I теглене: 20, 41, 39, 1, 23, 30.

---------------------

5 от 35

I теглене: 29, 18, 4, 19, 16.

II теглене: 30, 12, 9, 4, 10.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 1, 2,

Печеливши цифри: 6, 7, 4.