Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 снабдител доставчик, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В1 кинезитерапевт, висше обр. - кинезитерапия1 търговски представител, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В1 козметик, средно обр. - козметика1 козметик, средно обр. - козметика1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване1 хлебар, средно обр. – зърно преработване3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг12 продавачи консултанти, средно обр.1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.2 масажисти, средно/висше обр.2 козметици, основно/средно обр.2 сервитьори, основно/средно обр.2 бармани, основно/средно обр.1 маникюрист, основно/средно обр.5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.3 продавачи консултанти, основно/средно обр.10 продавачи консултанти, основно/средно обр.50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.2 куриери, основно/средно обр.2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно обр.1 фризьор, средно обр.40 машинни оператори, основно/средно обр.4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В1 фрезист, основно/средно обр.1 стругар, основно/средно обр.1 оператор манипулатор, основно/средно обр.1 електротехник, основно/средно обр.1 конструктор, основно/средно обр.1 мехатроник, основно/средно обр.10 общи работници, основно/средно обр.35 машинни оператори, основно/средно обр.2 помощник-готвачи, основно/средно обр.2 камериери в хотел, основно/средно обр.2 готвачи, основно/средно обр.2 сервитьори, основно/средно обр.2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.1 сервитьор, основно/средно обр.2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.8 складови работници, основно/средно обр.1 продавач консултант, средно обр.1 помощник-готвач, основно/средно обр.2 автомеханици, основно/средно обр.1 електромонтьор, средно обр.1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.1 шпакловчик, основно/средно обр.2 продавачи в павилион, основно/средно обр.1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

5 специалисти по качество, висше обр., английски език, компютърни умения5 шлосери матричари, основно/средно обр.5 техници механици – машини с ЦПУ, средно обр.10 мехатроници, средно обр.2 технолози, висше обр., английски език30 машинни оператори, основно обр.*Местата са в производство на детайли за автомобилната промишленост

15 готвачи, средно специално обр.15 бармани, средно обр. – туризъм, компютърни умения, чужд език15 сервитьори, средно обр. – туризъм, компютърни умения, чужд език5 администратори в хотел, средно обр. – туризъм, компютърни умения, два чужди езика10 миячи в ресторант, основно обр.15 камериери, средно обр. – туризъм, чужд език5 сладкари, средно професионално обр., опит10 хигиенисти, основно обр.5 отговорници на басейн, средно техническо обр., квалификация за спасител, чужд език20 пикола, средно обр., компютърни умения, чужд език 20 помощник-готвачи, средно обр., компютърни умения5 отговорници на търговска зала, средно обр. – туризъм, компютърни умения, два чужди езика, 3 години опит5 пицари, средно обр., завършен квалификационен курс, 1 година опит*Местата са за к.к.Албена

6 камериери, средно обр., английски/руски език, компютърни умения6 кухненски работници, основно обр., английски/руски език, компютърни умения, опит7 сервитьори, средно обр., английски/руски език, компютърни умения, опит2 администратори – рецепция в хотел, средно обр., английски/руски език, компютърни умения, опит*Местата са за к.к.Кранево

1 фондохранител в музей, висше обр. – туризъм/история, английски език3 товарачи – склад за захарни изделия, средно обр.1 общ работник – за обучение като железар или заварчик, основно обр.1 преводач, средно техническо обр., гръцки език1 електрозаварчик, основно обр., владеенето на гръцки език е предимство1 програмист – софтуерни приложения, висше обр., работа с графични приложения1 социален асистент, средно обр.1 работник по поддръжка на сгради, средно обр.1 помощник-готвач, средно обр.1 кранист – ел.портален кран, средно обр., правоспособност1 огняр, средно професионално обр., правоспособност2 помощници в кухня, средно обр.2 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит8 оператори – спомагателни съоръжения, средно професионално обр.2 складови работници, средно обр.4 оператори на машини за нетъкан текстил, основно обр.3 техници – поддръжка на машини за нетъкан текстил, средно професионално обр.10 оператори на плетачни машини за чорапи, средно обр.5 шивачи на чорапи, основно обр.5 монтажници на дребно и средно габаритни съоръжения, средно обр.3 продавачи консултанти, средно обр.1 транжор, средно обр.1 чистач в училище, средно обр.1 чистач в търговски обект, средно обр.1 бояджия на мебели за баня, средно обр.5 касиери в търговска верига, средно обр., компютърни умения, за к.к. Албена и Златни пясъци2 помощник-готвачи, средно обр.3 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно обр., сръбски език, 1 година стаж2 монтажници на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., опит, командировки до Германия15 монтажници на метални кострукции, без изискване за обр., опит, командировки до Германия1 проектант конструктор, средно/висше техническо обр., работа с AutoCAD2 зареждачи – линия за прахово боядисване на тръби, основно обр.2 опаковачи на метални изделия, средно обр.8 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокаристи3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения1 счетоводител, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж1 специалист – човешки ресурси, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж3 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно обр.1 инженер – опаковки, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, 2 години стаж2 мотокаристи – химическа промишленост, средно обр., правоспособност, опит5 апаратчици – химически процеси, средно обр., стаж1 технолог – механична обработка, висше техническо обр., компютърни умения, стаж1 инженер конструктор, висше техническо обр., компютърни умения, стаж1 настройчик на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., стаж10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо обр., опит1 механик – поддръжка на хидравлични преси и металообработващи машини, средно техническо обр., опит10 шлосери пресьори, средно техническо обр., опит2 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения2 уеб програмисти, висше обр. – КСТ/КТТ, английски език2 монтажници на мебели, средно обр.2 помощник-готвачи – столово хранене, средно обр.5 стругари, средно професионално обр.2 електрончици, средно професионално обр.5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.2 заварчици СО, средно обр.13 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр.1 диспечер – автомобилен пътнически превоз, средно обр., компютърни умения3 работници – производство на термо панели, средно обр.5 системни оператори, средно обр., компютърни умения2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.2 детегледачки, без изискване за заемане6 охранители – невъоръжена охрана, средно обр.1 общ работник в склад, средно обр.1 работник – производство на вино, основно обр.10 кофражисти, 10 зидари, 10 работници – настилки и облицовки, 10 бояджии, 10 общи работници в строителството, средно обр., опит1 камериерка, средно обр.1 машинен оператор – производство на фибран, средно техническо обр.1 рецепционист в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения1 машинен инженер, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години опит1 електроинженер, висше техническо обр., компютърни умения, 3 години опит3 монтажници на метални конструкции, без изискване за обр., опит3 шофьори – международни превози, средно обр., квалификация4 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр., компютърни умения, 2 години търговски опит1 специалист по електроника, средно/висше обр. по специалността, компютърни умения, работа с С++1 специалист по предпечат, висше обр., 2 години опит2 чистачи на производствени помещения, средно обр., 1 година опит1 помощник-готвач, основно обр.4 животновъди, без изискване за обр., опитът е предимство, за с.Щръклево1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит1 чистач в шивашка фирма, основно обр.30 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит15 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит, подходящо за хора с намалена трудоспособност1 технически сътрудник – чорапно производство, средно/висше обр., английски/гръцки език, компютърни умения3 обслужващи в магазин, средно обр.2 сервитьори, средно обр., за гр.Мартен1 електромонтьор, средно специално обр.1 мебелист, производство на врати, средно професионално обр., опит10 продавачи консултанти на закуски, средно обр.2 медицински сестри в детска ясла, висше обр. по специалността6 общи работници в строителството, основно обр.2 помощници в кухня, средно обр., за гр.Несебър1 социален асистент, 1 работник по поддръжка, 1 помощник-готвач - в социално заведение, средно обр.3 монтажници на климатични хладилни системи, средно обр., шофьори кат.В1 мениджър развитие, средно обр., шофьор кат.В, предлага се обучение1 лаборант, средно специално химическо обр. – технология на нефта и горивата, компютърни умения, над две години стаж1 охранител – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит2 стругари, средно техническо обр., опит5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит1 апаратчик дозьор, 1 апаратчик тониране на бои, средно обр.2 фризьори, основно/средно обр., опит1 организатор на производство – в машиностроене, средно обр., немски език, работа в Германия – Бремен1 корабен тръбар, средно обр., владеенето на немски език е предимство, работа в Германия – гр.Бремен1 организатор в шевно производство, средно/висше обр., компютърни умения2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, скрап, основно обр.1 събирач на отпадъци – скрап, основно обр.1 сладкар, средно обр.4 финансови контрольори, средно обр., компютърни умения, на граждански договор3 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит10 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно обр., опит10 пласьори – разносна търговия, средно обр.1 оператор в газстанция, средно обр., компютърни умения5 мебелисти – производство на мебели за баня, средно обр., опит5 продавачи – разносна търговия, средно обр., шофьори кат.В1 шлайфист – мебелно производство, основно обр., опит2 работници и 2 монтажници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.6 оператори – производство на фолио, средно обр.2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.4 зареждачи на електроинсталационни компоненти, средно обр.6 заварчици, средно обр.2 механици – технически прегледи на транспортни средства, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения1 продавач на пакетирани стоки, денонощен магазин, средно обр.1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж8 продавачи консултанти в магазини за обувки, средно обр.1 снабдител, средно обр., шофьор кат.В, 1 година опит1 оператор на кантираща машина – мебелно производство, средно професионално обр., 1 година опит1 масажист, средно обр., професионална квалификация2 машинни оператори, производство на изделия от бетон, средно обр.1 стругар, 1 фрезист, 2 шлосери, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)1 спедитор, висше икономическо обр., владеенето на английски език е предимство3 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит8 оператори на компютър – за телемаркетинг, средно обр., немски/италиански език, компютърни умения, подходящо за студенти5 оператори, спомагателни съоръжения в електроцентрала, средно обр., компютърни умения5 монтажници – ремонт на машини и оборудване, средно обр., опит 3 години1 оператор – химически контрол, средно обр., компютърни умения1 монтажник, 2 стъклари, 1 шлайфист – производство на мебели за баня, без изискване за обр., фирмата предлага обучение1 технолог на облекла, средно обр., опит, за гр.Мартен3 шивачи, 1 гладач, без изискване за обр., опит, за гр.Мартен2 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език5 бояджии на метални конструкции, без изискване за обр.2 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно обр.1 дърводелец гатерист, 1 дърводелец монтажник, средно обр., 1 година опит, за гр.Бяла1 хлебар, без изискване за обр., опит5 шлосери, средно обр., опит1 лаборант, средно специално обр. – микробиология с предимство, компютърни умения1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит в лаборатория е предимство4 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност4 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно обр., кат.В1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит4 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с една година опит/, средно обр., за хотели в комплекс Слънчев бряг2 бармани, средно обр., опит1 секционен майстор, чорапно производство, средно техническо обр.1 изпълнител механик, средно техническо обр. – механик/автомонтьор, втора квалификационна група – работа с ел.мрежи ниско напрежение, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново1 склададжия – шевно производство, средно икономическо обр.2 контрольори по качеството - шевно производство, средно обр.1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.2 общи работници в шевно производство, основно обр.1 организатор експедиция - шевно производство, средно обр.2 технолози - шевно производство, средно специално обр.2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ - международни превози, кат.С+Е и АДР, средно обр. 1 търговски представител, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит3 машинни оператори – производство на филтри, средно обр.3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен4 работници в животновъдство, без изискване за обр.2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит2 общи работници в кланица, без изискване за обр.1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит2 бармани сервитьори, средно обр.4 готвачи, средно обр., опит5 сервитьори, средно обр., може и без опит2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит 8 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.1 крояч, средно обр.2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.17 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство3 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.63 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 общ работник, основно обр.1 помощник-готвач, основно обр.2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.1 сервитьор, основно/средно обр.2 бармани, основно обр.4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

Други СРМ към деня

1 детски учител, висше обр. по специалността, 1 година опит /за гр.Две могили/1 машинен оператор, шиене на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/2 общи работници – чорапно производство, основно обр. /за гр.Русе/1 секционен майстор – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/1 работник плетачна машина – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/1 счетоводител, висше икономическо обр. /за с.Горно Абланово/1 автомонтьор, средно обр. - механик, автомонтьор /за гр.Две могили/ 2 дърводелци монтажници, средно специално обр. /за гр.Бяла/1 дърводелец гатерист, средно специално обр. /за гр.Бяла/1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /биология и химия/ - висше обр., за гр.Сеново1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността 

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.