Темата за национална политика за осигуряване на киберсигурност не засяга и не се отнася за широк кръг обществени интереси. Тя е свързана с доброто функциониране на държавата. Това заяви лидерът на БСП Михаил Миков, който напусна по-рано заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) на тема „Национална политика за осигуряване на киберсигурност” при президента, предаде репортер на БГНЕС.

Въпреки това Миков заяви, че в тази сфера има много проблеми. Според него въпросът е доколко ресурсно те могат да бъдат осигурени, включително и като човешки фактор. „Има редица проблеми в този сектор, които не могат на бъдат решение на Консултативен съвет. Оттук насетне изпълнителната власт трябва да предприеме редица действия, за да подобрява положението“, смята Миков.

Според него констатациите от заседанието на КСНС са верни, но призна, че не знае до каква степен ресурсно ще може да се осигури решаването на този проблем. Миков разказа, че не всички представители на Консултативния съвет са споделили един тон.

„Изводите, които се предлагат не кореспондират с функциите на Консултативния съвет. Това са преки отговорности на Министерски съвет и на отделните министерства и разбира се, когато в парламента има закони, те ще бъдат обсъдени”, подчерта лидерът на левицата.

Михаил Миков смята, че не бива предварително да се предрешава как ще изглежда един или друг закон на заседание на КСНС. От думите на председателя на БСП стана ясно, че бежанската криза не е била обсъждана по време на заседанието при президента.