Продължаващото влошаване на медийната среда, увеличаващата се политическа и корпоративна зависимост на медиите, корупцията, както и маргинализирането и нетолерантността спрямо ромските малцинства са едни от основните проблеми в България. Това се посочва в частта за България на доклада на Държавния департамент на САЩ за състоянието на човешките права по света през 2015 г.

Сред другите проблеми в страната от Вашингтон посочват убийства, лошите условия в затворите, полицейското насилие и дългите забавяния на присъди в съдебната система. Държавният департамент също така отбелязва и други случаи на нарушавания на човешките права като дискриминация срещу представители на определени религии, хора с различна сексуална ориентация, етнически малцинства и хора с увреждания, недостатъчни политики и закони за интеграция на бежанци, насилието над жени и деца и продължаваща социална стигма върху болните от ХИВ/СПИН.

Като проблем в България се посочва и безнаказаността. „Правителството предприема стъпки за преследването и наказанието на служители в службите за сигурност и на други места, извършили насилие, но техните действия са недостатъчни и безнаказаността е проблем“, се казва в доклада.

По отношение на изминалите през 2014 г. парламентарни избори в него също така се посочват и „широко разпространените обвинения за купуване на гласове и употреба на расистка, ксенофобска и провокаторска реторика в рамките на изборната кампания“.

Влошена медийна среда

Докладът посочва, че въпреки регулациите за свобода на словото и пресата, които са спазвани от правителството, съществуват притеснения, че корпоративният и политически натиск, комбинирани с нарастваща и непрозрачна концентрация на медийна собственост, вредят на медийния плурализъм.

Текстът цитира проучване сред 143 журналисти на Асоциацията на европейските журналисти в България, според което 72% от запитаните са били свидетели на това как техни колеги са обект на някакъв вид натиск, 54% са били спрени да упражняват свободно професията си, а 41% са били обект на слухове и клевети.

В същото време докладът на Държавният департамент посочва, че все още журналисти съобщават за автоцензура, редакторска забрана за отразяване на дадени личности и теми, както и налагане на политическа гледна точка от корпоративни лидери на медии.

Корупция и липса на прозрачност в управлението

По отношение на корупцията докладът посочва, че съществуват в закона наказания за корупция, но правителството не ги прилага ефективно. Също така се съобщава за служители във всички клонове на правителството, които участват безнаказано в корупционни практики – подкупи, конфликт на интереси, злоупотреби и други.

Докладът също така посочва, че според Центъра за изследването на демокрацията нивата на корупцията в страната са изключително високи – 18% от гражданите са предлагали подкуп, а на 28% са получавали предложение за подкуп.

В същото време от Вашингтон посочват, че според неправителствени организации на правителството му липсва трайни антикорупционни механизми. Те също цитират и Европейската комисия, според която прокуратурата няма капацитета за ефективно разследване на случаи на корупция с високопоставени правителствени служители. До края на октомври прокуратурата е започнала проверки на повече от 100 съобщения за корупция на държавни служители, в това число и на осем магистрати.

Етнически предразсъдъци

Вашингтон посочва, че социалната дискриминация и предразсъдъците срещу ромските малцинства остават проблем в страната. „Медиите описват ромите и други малцинствени групи, използвайки дискриминационен, очернящ и оскърбителен език. Националистически партии като „Атака“ и „Патриотичният фронт“ базират своите политически кампании върху антиромска, антитурска и антисемитска реторика“, посочват още от Държавния департамент.

Проблем остава и липсата на преследване на престъпленията с реч на омразата, се допълва в доклада.