Договорът за подкрепа от приемащата страна на никого не дава право да разполага ядрено оръжие на шведска територия. Военното сътрудничество на Швеция и Финландия става все по-тясно. Ние изхождаме от обща неутрална позиция в областта на политиката за сигурност. Това е важна основа за нашето сътрудничество.

Когато преди време посетих Финландия, и съпартийци, и журналисти на пресконференция ми задаваха въпроса действително ли Швеция се готви за влизане в НАТО. Моят еднозначен отговор беше: „Не“. Отговарял съм на този въпрос и по-рано при предходни посещения и съм удивен, че отново ми го задават.

Редица разговори създадоха у мен впечатление, че става дума за слухове и спекулации, разпространявани от десни политици и изследователи, които приемат желаното за действително, и също така използват лъжлива информация в качеството на лост в политиката. Те чисто и просто се стремят да посеят неувереност за това, което Швеция възнамерява да прави.

Шведските либерали активно обсъждат въпроса за членство в Северноатлантическия пакт. Чувал съм и за процес на влизане в НАТО и на Финландия. Тези сведения често произлизат от дясноцентристки политици. Те се позовават на финландското така наречено проучване във връзка с НАТО. Но съм общувал с редица представители на финландски партии и служители на отговорни постове, и мога да кажа, че не виждам никакви сериозни придвижвания към присъединяване на Финландия към алианса.

Напротив, заплахата от това, че Швеция би изменила политическия си курс, се използва, за да бъдат разпалвани спорове в обществото. С това се занимават редица лица, които се стремят да направят Финландия член на НАТО. Естествено, фактът, че и шведският, и финландският министър-председатели дадоха ясно да се разбере, че курс към членство в НАТО не е актуален, им създаде определени трудности.

Изследването във връзка с НАТО във Финландия не е единството от този род. Подобни работи са вършени и по-рано и резултатите винаги са показвали, че политиката на неутралитет се ползва с мащабна подкрепа. Срещал съм се с участници в изследвания и на техните директни въпроси съм отговарял, че нито правителството на Швеция, нито Социалдемократическата партия не са започвали процес на присъединяване. Важно е Швеция и Финландия като две неутрални държави, да имат обща позиция в международен контекст. Двете страни развиват сътрудничество с НАТО. Финландия вече сключи договор за подкрепа от приемащата страна. Правителството на Швеция неотдавна представи в Риксдага аналогичен законопроект. И резултатите от проверката на боеспособността, която приключи през май 2014 г., и решението на Риксдага от юни 2015 г. показаха широко единодушие по този въпрос.

Ако се откажем от договора с НАТО, то нашето отбранително съглашение се разпада, след което ще последват тежки политически последствия. Но в договора няма никакви елементи на принуда. Финландският президент ясно се изрази: „Договорът не задължава нито една от страните да предоставя или приема помощ и войска“.

Аналогично е тълкуването на шведското правителство. Всичко, което става на наша територия, изисква разрешение на Швеция и съответно решение на правителството. Договорът не отстранява нито правителството, нито приоритетното положение на Швеция от процеса на взимане на решения.

В представения в Риксдага законопроект изрично се посочва, че суверенитетът и неутралитетът на Швеция лежат в основата на нашата позиция. Подчертава се, че договорът не дава никакво право за разполагане на ядрено оръжие на шведска земя. Такава връзка изобщо не съществува.

Шведският курс предполага принос към повишаването на отбранителната способност в съчетание с активна съвместна работа с други страни и организации. Най-тясно си сътрудничим с Финландия, с която без предварителни ангажименти даже се готвим за действия извън условията на мир. Тази стратегия е най-добрият начин за укрепване на стабилността в нашата част от Европа, където главната цел е отсъствието на кризи и конфликти.

Позицията на Швеция по отношение на НАТО е ясна и се приема с внимание. Сътрудничество – да, членство – не. 

---------------

Петер Хултквист е министър на отбраната на Швеция. Коментарът му е поместен във в. „Афтонбладет“.