На цар Соломон Бог разрешил да царува при условие, че той няма да се отклонява от задължението да му служи. В замяна на това обещание Бог дал на Соломон невиждана мъдрост и несравнимо търпение. Соломон ни учи да живеем в хармония със света, разказва как да се сдобием с хармония, достойно да преодоляваме несгодите, да се сдобием с богатство и да постигнем съвършенство.Когато Соломон слязъл от планината, след залеза на слънцето, събралите се в подножието казали:

- Ти си вдъхновение за нас. Твоите думи преобразяват сърцето, а твоята мъдрост просветлява ума. Ние копнеем да те чуем.

Кажи ни:

Кои сме ние?

Той се усмихнал и каза:

Вие сте светлината на света. Вие сте звездите. Вие сте храм на истината. Всеки от вас е Вселена. Потопете разума в сърцето си, попитайте сърцето си, слушайте чрез любовта си. Блажени са, които знаят езика на Бог.

Какъв е смисълът на живота?

- Животът – това е път, цел и награда. Животът – това е танц на Любовта. Вашата мисия – да разцъфтявате. Да СИ – това е велик дар на света. Вашият живот е история на Вселената, и затова животът е по-красив от теорията. Отнасяйте се към живота си като към празник, защото животът е ценен сам по себе си. Животът се състои от настоящето, а смисълът на настоящето – да бъдеш в настоящето.

Защо ни преследват нещастия?

Каквото сте посели, това и събирате. Нeщacтиeто – това е ваш избор. Бедността е творение човешко. А горчивината – това е плод на невежество. Обвинявайки, губите сила, а въжделенията разсейват щастие. Събудете се, защото е беден този човек, който не е наясно със себе си, а не намерилите вътре в себе си Божието царство – са бездомни. Беден става този, който напразно си губи времето. Не превръщайте живота си в мизерно съществуване. Не позволявайте на тълпата да унищожи душата ви. Да не бъде богатството ваше проклятие.

Как да се преодоляват нещастията?

Не осъждайте себе си, защото сте божествени. Не сравнявайте и не разделяйте. За всичко благодарете. Радвайте се, защото радостта върши чудеса. Обичайте себе си, защото обичащите себе си обичат всичко. Благославяйте опасностите, защото смелите постигнат блаженство. Молете се в радост – и нещастие няма да ви стигне. Молете се, но не се пазарете с Бога. И знайте, възхвалата е най-добрата молитва, а щастието – най-добрата храна за душата.

Какъв е пътят към щастието?

Честити са любящите, щастливи са благодарящите. Щастливи са омиротворените. Щастливи са намерилите рай в себе си. Щастливи са даряващите в радост и щастливи са получаващите дарове с радост. Щастливи са търсещите. Щастливи са пробудилите се. Щастливи са Вслушащите се в гласа на Бога. Щастливи са изпълняващите своето предназначение. Щастливи са позналите Единство. Щастливи са усетилите вкуса на съзерцание на Бога. Щастливи са тези, които са в хармония. Щастливи са прозрелите красотата на света. Щастливи са открилите Слънцето. Щастливи са течащите като река.

Щастливи са готовите да приемат щастие. Щастливи са мъдрите. Щастливи са възхваляващите живота. Щастливи са съзидателните. Щастливи са свободните. Щастливи са прощаващите.

Каква е тайната на изобилието?

Вашият живот е най-голямото съкровище в съкровищницата на Бога. А Бог е скъпоценността на човешкото сърце. Богатството вътре във вас е неизчерпаемо, а изобилието около вас е безгранично. Светът е богат достатъчно, така че всеки да стане богат. Затова колкото повече давате, толкова повече получавате, Щастието е на прага на вашия дом. Открийте се за изобилието и превръщайте всичко в злато на живота. Блажени са намерилите съкровище в себе си.

Как да живеем в светлина?

Пийте от всеки миг от живота, защото неизживеният живот поражда скръб. И знайте, че каквото е вътре, същото е и отвън. Мрака на света – е от мрака в сърцето. Щастието – това е изгрев. Съзерцанието на Бога – това е разтваряне в светлина. Просветлението – сияние на хиляди слънца. Блажени са гладните за светлина.

Как да придобием хармония?

Живейте просто. Не нанасяйте вреда на никого. Не завиждайте. Нека съмненията очистват, а да не носят безсилие. Посветете живота си на прекрасното. Творете заради творчеството, а не за признание. Отнасяйте с е ближния си като към откровения. Преобразете миналото като го забравите. Внесете ново в света. Напълнете тялото с любов. Станете енергия на любовта, защото любовта одухотворява всичко. Където е любовта – там е Бог.

Как да постигнем съвършенство в живота?

Щастливият преобразява мнозина. Нещастните стават роби, защото щастието обича свободата. Наистина, радост има там, където е Свободата. Постигайте изкуството на щастието.

Отворете се за света, и светът ще се отвори за вас. Отхвърляйки противопоставянето, вие се превръщате в господар, – и поглеждайки всички с любов, Соломон добавил – Но много ще ви открие Безмълвието … Само бъдете Себе си!