Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 снабдител доставчик, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В
1 кинезитерапевт, висше обр. - кинезитерапия
1 търговски представител, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В
1 козметик, средно обр. - козметика
1 козметик, средно обр. - козметика
1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
2 масажисти, средно/висше обр.
2 козметици, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
1 маникюрист, основно/средно обр.
5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
3 продавачи консултанти, основно/средно обр.
10 продавачи консултанти, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
2 куриери, основно/средно обр.
2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно обр.
1 фризьор, средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

13 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр.
1 възпитател прогимназиален етап, висше обр. – българска филология
1 диспечер – автомобилен пътнически превоз, средно обр., компютърни умения
3 работници – производство на термо панели, средно обр.
5 системни оператори, средно обр., компютърни умения
2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.
2 детегледачки, без изискване за заемане
7 охранители – невъоръжена охрана, средно обр.
1 общ работник в склад, средно обр.
1 работник – производство на вино, основно обр.
10 кофражисти, 10 зидари, 10 работници – настилки и облицовки, 10 бояджии, 10 общи работници в строителството, средно обр., опит
1 камериерка, средно обр.
1 машинен оператор – производство на фибран, средно техническо обр.
1 рецепционист в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
1 машинен инженер, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години опит
1 електроинженер, висше техническо обр., компютърни умения, 3 години опит
3 монтажници на метални конструкции, без изискване за обр., опит
3 шофьори – международни превози, средно обр., квалификация
4 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр., компютърни умения, 2 години търговски опит
1 специалист по електроника, средно/висше обр. по специалността, компютърни умения, работа с С++
1 специалист по предпечат, висше обр., 2 години опит
2 чистачи на производствени помещения, средно обр., 1 година опит
1 помощник-готвач, основно обр.
4 животновъди, без изискване за обр., опитът е предимство, за с.Щръклево
1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство
1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит
1 чистач в шивашка фирма, основно обр.
30 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит
15 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит, подходящо за хора с намалена трудоспособност
1 технически сътрудник – чорапно производство, средно/висше обр., английски/гръцки език, компютърни умения
3 обслужващи в магазин, средно обр.
2 сервитьори, средно обр., за гр.Мартен
1 електромонтьор, средно специално обр.
1 мебелист, производство на врати, средно професионално обр., опит
10 продавачи консултанти на закуски, средно обр.
2 медицински сестри в детска ясла, висше обр. по специалността
6 общи работници в строителството, основно обр.
2 помощници в кухня, средно обр., за гр.Несебър
1 социален асистент, 1 работник по поддръжка, 1 помощник-готвач - в социално заведение, средно обр.
3 монтажници на климатични хладилни системи, средно обр., шофьори кат.В
1 мениджър развитие, средно обр., шофьор кат.В, предлага се обучение
1 лаборант, средно специално химическо обр. – технология на нефта и горивата, компютърни умения, над две години стаж
1 охранител – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В
5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит
5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит
2 стругари, средно техническо обр., опит
5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит
1 апаратчик дозьор, 1 апаратчик тониране на бои, средно обр.
2 фризьори, основно/средно обр., опит
1 организатор на производство – в машиностроене, средно обр., немски език, работа в Германия – Бремен
1 корабен тръбар, средно обр., владеенето на немски език е предимство, работа в Германия – гр.Бремен
1 организатор в шевно производство, средно/висше обр., компютърни умения
2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, скрап, основно обр.
1 събирач на отпадъци – скрап, основно обр.
1 сладкар, средно обр.
4 финансови контрольори, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
3 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
10 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно обр., опит
10 пласьори – разносна търговия, средно обр.
1 оператор в газстанция, средно обр., компютърни умения
5 мебелисти – производство на мебели за баня, средно обр., опит
5 продавачи – разносна търговия, средно обр., шофьори кат.В
1 шлайфист – мебелно производство, основно обр., опит
2 работници и 2 монтажници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
6 оператори – производство на фолио, средно обр.
1 озеленител, без изискване за обр.
2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
4 зареждачи на електроинсталационни компоненти, средно обр.
6 заварчици, средно обр.
2 механици – технически прегледи на транспортни средства, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения
1 продавач на пакетирани стоки, денонощен магазин, средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
8 продавачи консултанти в магазини за обувки, средно обр.
1 снабдител, средно обр., шофьор кат.В, 1 година опит
1 оператор на кантираща машина – мебелно производство, средно професионално обр., 1 година опит
1 масажист, средно обр., професионална квалификация
2 машинни оператори, производство на изделия от бетон, средно обр.
1 стругар, 1 фрезист, 2 шлосери, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)
1 спедитор, висше икономическо обр., владеенето на английски език е предимство
3 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит
8 оператори на компютър – за телемаркетинг, средно обр., немски/италиански език, компютърни умения, подходящо за студенти
5 оператори, спомагателни съоръжения в електроцентрала, средно обр., компютърни умения
5 монтажници – ремонт на машини и оборудване, средно обр., опит 3 години
1 оператор – химически контрол, средно обр., компютърни умения
1 монтажник, 2 стъклари, 1 шлайфист – производство на мебели за баня, без изискване за обр., фирмата предлага обучение
1 технолог на облекла, средно обр., опит, за гр.Мартен
3 шивачи, 1 гладач, без изискване за обр., опит, за гр.Мартен
2 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език
5 бояджии на метални конструкции, без изискване за обр.
2 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно обр.
1 дърводелец гатерист, 1 дърводелец монтажник, средно обр., 1 година опит, за гр.Бяла
1 хлебар, без изискване за обр., опит
5 шлосери, средно обр., опит
1 лаборант, средно специално обр. – микробиология с предимство, компютърни умения
1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит в лаборатория е предимство
4 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност
4 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно обр., кат.В
1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит
4 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с една година опит/, средно обр., за хотели в комплекс Слънчев бряг
2 бармани, средно обр., опит
1 секционен майстор, чорапно производство, средно техническо обр.
1 изпълнител механик, средно техническо обр. – механик/автомонтьор, втора квалификационна група – работа с ел.мрежи ниско напрежение, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново
1 склададжия – шевно производство, средно икономическо обр.
2 контрольори по качеството - шевно производство, средно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.
2 общи работници в шевно производство, основно обр.
1 организатор експедиция - шевно производство, средно обр.
2 технолози - шевно производство, средно специално обр.
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ - международни превози, кат.С+Е и АДР, средно обр. 
1 търговски представител, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
3 машинни оператори – производство на филтри, средно обр.
3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
4 работници в животновъдство, без изискване за обр.
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
2 общи работници в кланица, без изискване за обр.
1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина
2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
4 готвачи, средно обр., опит
5 сервитьори, средно обр., може и без опит
2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит 
3 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
1 крояч, средно обр.
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.
17 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
3 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
38 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 общ работник, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 бармани, основно обр.
4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

Други СРМ към деня

1 детски учител, висше обр. по специалността, 1 година опит /за гр.Две могили/
1 машинен оператор, шиене на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
2 общи работници – чорапно производство, основно обр. /за гр.Русе/
1 секционен майстор – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 работник плетачна машина – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за с.Горно Абланово/
1 автомонтьор, средно обр. - механик, автомонтьор /за гр.Две могили/ 
2 дърводелци монтажници, средно специално обр. /за гр.Бяла/
1 дърводелец гатерист, средно специално обр. /за гр.Бяла/
1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /
1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /биология и химия/ - висше обр., за гр.Сеново
1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността 

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.