През март дефлацията се задълбочава. Индексът на потребителските цени спрямо февруари 2016 г. е 99.3%, тоест инфлацията е минус 0.7%. От началото на годината показателят е минус 1%, а спрямо година по-рано - минус 1.5%, което е най-големият процент за последните 12 месеца.
Средногодишната инфлация за периода април 2015 - март 2016 г. спрямо предходните дванайсет месеца също е отрицателна - минус 0.2%.

Спрямо февруари храните и безалкохолните напитки поевтиняват с 0.9%, облеклото и обувките - с 1.1%, жилищното обзавеждане и домакинските уреди - с 0.2%, услугите в здравеопазването - с 0.3%. транспортът - с 1.7%, съобщенията - с 1.9%, развлеченията и културните прояви - с 0.9%. Лекарствата поевтиняват средно с 0.4%. Режийните разноски и образователните услуги остават на февруарските нива.

Цените на газообразните и течните горива за битови нужди намаляват съответно с 5.9 и 1.7%, на дизеловото гориво - с 3.5%, на бензина А95Н - с 3.1%, на А98Н - с 2.6%, на пропан-бутана за коли - с 3.3%, на метана - с 2.2%, 
Пътническият въздушен транспорт поевтинява с 0.6%, а хотелските цени падат с 3.8%,

През март мебелите са се продавали с 3.2% по-евтино, отколкото през февруари, пералните - с 0.2%, телевизорите - с 1.7%, персоналните компютри - с 0.7%, козметичните продукти - с 0.8%, билетите за кино, театър и концерти - с 0.7%, и други.

Най-съществено през месеца поскъпват отоплителните уреди - със 7.2% и препаратите за почистване - с 1%. Под 1 на сто се вдигат цените на цигарите, хладилниците, готварските печки.