Петокланици от Национално училище по изкуствата в Русе се запознаваха с Конвенцията за правата на детето чрез методи и техники на учене чрез преживяване и с игри. Това стана възможно чрез новата програма "Правилната посока: участието на децата като път към правата" на сдружение "Еквилибриум" за създаване на мрежа от детски клубове в русенските училища, посветени на детското участие и правата на децата. Тя ще продължи в училищата "Васил Априлов" и "Тома Кърджиев", а при заявен интерес и в други русенски училища.