Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 снабдител доставчик, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В
1 кинезитерапевт, висше обр. - кинезитерапия
1 търговски представител, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В
1 козметик, средно обр. - козметика
1 козметик, средно обр. - козметика
1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
2 масажисти, средно/висше обр.
2 козметици, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
1 маникюрист, основно/средно обр.
5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
3 продавачи консултанти, основно/средно обр.
10 продавачи консултанти, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
2 куриери, основно/средно обр.
2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно обр.
1 фризьор, средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

1 възпитател прогимназиален етап, висше обр. – българска филология
1 диспечер – автомобилен пътнически превоз, средно обр., компютърни умения
3 работници – производство на термо панели, средно обр.
5 системни оператори, средно обр., компютърни умения
2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.
2 детегледачки, без изискване за заемане
7 охранители – невъоръжена охрана, средно обр.
1 общ работник в склад, средно обр.
1 работник – производство на вино, основно обр.
10 кофражисти, 10 зидари, 10 работници – настилки и облицовки, 10 бояджии, 10 общи работници в строителството, средно обр., опит
1 камериерка, средно обр.
1 машинен оператор – производство на фибран, средно техническо обр.
1 рецепционист в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
1 машинен инженер, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години опит
1 електроинженер, висше техническо обр., компютърни умения, 3 години опит
3 монтажници на метални конструкции, без изискване за обр., опит
3 шофьори – международни превози, средно обр., квалификация
4 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр., компютърни умения, 2 години търговски опит
1 специалист по електроника, средно/висше обр. по специалността, компютърни умения, работа с С++
1 специалист по предпечат, висше обр., 2 години опит
2 чистачи на производствени помещения, средно обр., 1 година опит
1 помощник-готвач, основно обр.
4 животновъди, без изискване за обр., опитът е предимство, за с.Щръклево
1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство
1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит
1 чистач в шивашка фирма, основно обр.
30 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит
15 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит, подходящо за хора с намалена трудоспособност
1 технически сътрудник – чорапно производство, средно/висше обр., английски/гръцки език, компютърни умения
3 обслужващи в магазин, средно обр.
2 сервитьори, средно обр., за гр.Мартен
1 електромонтьор, средно специално обр.
1 мебелист, производство на врати, средно професионално обр., опит
10 продавачи консултанти на закуски, средно обр.
2 медицински сестри в детска ясла, висше обр. по специалността
6 общи работници в строителството, основно обр.
2 помощници в кухня, средно обр., за гр.Несебър
1 социален асистент, 1 работник по поддръжка, 1 помощник-готвач - в социално заведение, средно обр.
3 монтажници на климатични хладилни системи, средно обр., шофьори кат.В
1 мениджър развитие, средно обр., шофьор кат.В, предлага се обучение
1 лаборант, средно специално химическо обр. – технология на нефта и горивата, компютърни умения, над две години стаж
1 охранител – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В
5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит
5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит
2 стругари, средно техническо обр., опит
5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит
1 апаратчик дозьор, 1 апаратчик тониране на бои, средно обр.
2 фризьори, основно/средно обр., опит
1 организатор на производство – в машиностроене, средно обр., немски език, работа в Германия – Бремен
1 корабен тръбар, средно обр., владеенето на немски език е предимство, работа в Германия – гр.Бремен
1 организатор в шевно производство, средно/висше обр., компютърни умения
2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, скрап, основно обр.
1 събирач на отпадъци – скрап, основно обр.
1 сладкар, средно обр.
4 финансови контрольори, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
3 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
10 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно обр., опит
10 пласьори – разносна търговия, средно обр.
1 оператор в газстанция, средно обр., компютърни умения
5 мебелисти – производство на мебели за баня, средно обр., опит
5 продавачи – разносна търговия, средно обр., шофьори кат.В
1 шлайфист – мебелно производство, основно обр., опит
2 работници и 2 монтажници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
6 оператори – производство на фолио, средно обр.
1 озеленител, без изискване за обр.
13 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр.
2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
4 зареждачи на електроинсталационни компоненти, средно обр.
6 заварчици, средно обр.
2 механици – технически прегледи на транспортни средства, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения
1 продавач на пакетирани стоки, денонощен магазин, средно обр.
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
8 продавачи консултанти в магазини за обувки, средно обр.
1 снабдител, средно обр., шофьор кат.В, 1 година опит
1 оператор на кантираща машина – мебелно производство, средно професионално обр., 1 година опит
1 масажист, средно обр., професионална квалификация
2 машинни оператори, производство на изделия от бетон, средно обр.
1 стругар, 1 фрезист, 2 шлосери, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)
1 спедитор, висше икономическо обр., владеенето на английски език е предимство
3 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит
8 оператори на компютър – за телемаркетинг, средно обр., немски/италиански език, компютърни умения, подходящо за студенти
5 оператори, спомагателни съоръжения в електроцентрала, средно обр., компютърни умения
5 монтажници – ремонт на машини и оборудване, средно обр., опит 3 години
1 оператор – химически контрол, средно обр., компютърни умения
1 монтажник, 2 стъклари, 1 шлайфист – производство на мебели за баня, без изискване за обр., фирмата предлага обучение
1 технолог на облекла, средно обр., опит, за гр.Мартен
3 шивачи, 1 гладач, без изискване за обр., опит, за гр.Мартен
2 рецепционисти в хотел, средно/висше обр., английски език
5 бояджии на метални конструкции, без изискване за обр.
2 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно обр.
1 дърводелец гатерист, 1 дърводелец монтажник, средно обр., 1 година опит, за гр.Бяла
1 хлебар, без изискване за обр., опит
5 шлосери, средно обр., опит
1 лаборант, средно специално обр. – микробиология с предимство, компютърни умения
1 ветеринарен лекар, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит в лаборатория е предимство
4 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност
4 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно обр., кат.В
1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит
4 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с една година опит/, средно обр., за хотели в комплекс Слънчев бряг
2 бармани, средно обр., опит
1 секционен майстор, чорапно производство, средно техническо обр.
1 изпълнител механик, средно техническо обр. – механик/автомонтьор, втора квалификационна група – работа с ел.мрежи ниско напрежение, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново
1 склададжия – шевно производство, средно икономическо обр.
2 контрольори по качеството - шевно производство, средно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.
2 общи работници в шевно производство, основно обр.
1 организатор експедиция - шевно производство, средно обр.
2 технолози - шевно производство, средно специално обр.
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ - международни превози, кат.С+Е и АДР, средно обр. 
1 търговски представител, висше техническо/икономическо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
3 машинни оператори – производство на филтри, средно обр.
3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
4 работници в животновъдство, без изискване за обр.
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
2 общи работници в кланица, без изискване за обр.
1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина
2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
4 готвачи, средно обр., опит
5 сервитьори, средно обр., може и без опит
2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит 
3 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
1 крояч, средно обр.
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.
17 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
3 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
38 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Дирекция „Бюро по труда”-Русе съобщава, че се променя датата на провеждане на Общата трудова борса. Борсата ще се проведе вместо на 21 април на 12 април 2016 г. (вторник) от 10.00 часа във Военния клуб, Русе, на ул.„Одрин” №4. Европейският ден на работодателя, който се провежда за първи път, у нас е под мотото „Силно партньорство за успешен малък и среден бизнес!”.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 общ работник, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 бармани, основно обр.
4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

Други СРМ към деня

1 детски учител, висше обр. по специалността, 1 година опит /за гр.Две могили/
1 машинен оператор, шиене на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
2 общи работници – чорапно производство, основно обр. /за гр.Русе/
1 секционен майстор – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 работник плетачна машина – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за с.Горно Абланово/
1 автомонтьор, средно обр. - механик, автомонтьор /за гр.Две могили/ 
2 дърводелци монтажници, средно специално обр. /за гр.Бяла/
1 дърводелец гатерист, средно специално обр. /за гр.Бяла/
1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /
1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /биология и химия/ - висше обр., за гр.Сеново
1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността 

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.