Агенцията по заетостта подновява набирането на строителни работници за Израел. Търсят се кофражисти, арматуристи, работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени и мазачи.

Израелската страна е посочила, че кофражисти и арматуристи ще бъдат търсени и наемани с приоритет.

Работниците ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен до максималния срок от три години и половина години.

Кандидатите трябва да са на възраст между 25 и 50 г., да не са работили в Израел, да нямат родители или деца, които да работят в Израел, да не са осъждани, да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини.

Кандидатите преминават практически изпит за професионални умения по една от посочените специалности и само тези, които положат успешно изпита, продължават да участват в подбора, уточняват от АЗ.

Компютърна програма за подбор на случаен принцип ще избере 75% от подалите документи. Този избор се извършва в Израел от Службата за населението и имиграцията към Министерството на вътрешните работи.

Българските работници няма да се назначават пряко от израелски строителен предприемач, а ще бъдат наети от контрактор на работна ръка, лицензиран да наема временно чуждестранни строителни работници. 

Такива контрактори на работна ръка ще предлагат на работниците заетост към лицензирани и регистрирани строителни предприемачи в различни строителни обекти.

Контракторите на работна ръка ще бъдат преките работодатели на българските работници. Те са длъжни да изплащат заплатите им, както и други плащания в съответствие с условията на заетостта им и съгласно колективния трудов договор, който се отнася до строителния сектор.

Минималната брутна стартова заплата на работник в строителството в Израел е приблизително 1540 USD на месец (1 USD ≈ 3.80 NIS) за изработени 211 часа месечно. Всеки допълнително изработен час над 211 часа се заплаща като извънреден. 

Като допълнение към тази заплата, работодателят ще прави месечен депозит в размер на 700 NIS по сметка на работника, която се държи от ПИБА (израелската служба по заетостта). Набраната сума, намалена с банковата такса и данъка, ще се изплаща на работника при напускането на Израел след приключване на трудовия договор. 

Набраната сума ще бъде намалявана пропорционално за всеки месец незаконен престой в Израел. Ако работникът остане в Израел повече от 6 месеца след приключване на трудовия договор, губи цялата набрана сума.

Работодателят може да удържа от заплатата на работника за настаняването и свързаните с него разходи не повече от 500 NIS месечно, в зависимост от географската зона, в която пребивава работникът.

Размерът на тази удръжка се актуализира веднъж годишно.

Всеки работник трябва да получи от своя работодател частна медицинска застраховка и осигуровка като работодателят може да удържа от заплатата на работника за покриване на част от медицинската застраховка не повече от 125 NIS месечно. 

Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат предвид също и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискуемите документи. 

Документи на кандидати се набират в бюрата по труда в цялата страна.