Предвиждат се нови облекчения за студентските кредити. Сред тях ще е значително опростяване на формулярите и допълнителните условия за опрощаване на кредити, отпуснати на студенти и докторанти. Това съобщи министърът на образованието и науката Меглена Кунева на среща със студенти от Медицинския университет в Плевен, съобщиха от пресцентъра на МОН. Друга мярка, която ще бъде предприета, е възможността да се отпускат кредити за обучение в чужбина.

Предложенията ще залегнат в проекта за поправки на Закона за кредитиране на студентите и докторантите, обсъдени миналата седмица в МОН с всички заинтересовани страни – търговските банки, Министерството на финансите,  Националната агенция по приходите и Националното представителство на студентските съвети. Проектозаконът е предвиден в законодателната програма на Министерския съвет на Република България за 2016 г.

На срещата студентите са заявили, че ще настояват за по-ниски лихви при отпускането на студентски кредити, каквато е практиката в съседни държави. Обсъдена е и темата за приоритетните специалности след промените в Закона за висшето образование. Медицината не е сред тях, защото едновременно има търсене от студентите и реализация след завършването.

Кунева посочи, че реформата в системата на висшето образование, както и Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж” дават възможност за финансиране  на повече студентски стажове, стипендии за постижения в науката, парите за докторанти и пост-докторанти.