Ръстът на македонската икономика от 3,7 % през миналата година e най-високият в региона, отбелязва последният доклад на Световната банка за групата ЮЕ6 (Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, Косово, Черна гора), съобщи македонската медия "Сител". Основните движещи сектори са строителството и по-доброто управление на публичните разходи. Главните предизвикателства пред македонската икономика, от които зависи продължаването на положителните тенденции са решаването на политическата криза, въвеждане на структурни реформи и намаляването на фискалния дефицит. Въпреки че благодарение на мерките за увеличаване на заетостта миналата година значително е намалял процентът на младежката безработица, от банката подчертават, че през идната година във фокуса на икономическата политика трябва да бъдат намаляването на бедността и справянето с безработицата.

Регистрирано е и намаляване на бюджетния дефицит. Държавният дълг е намалял от 46 на 43 % от БВП поради изплащането на дълг от 154 милиона евро към МВФ.

В публичната администрация пък са заети 19% от работната сила в страната, което според банката е под средното за другите държави в региона. Освен това разходите за заетите в администрацията са в размер на 7,3 % от БВП и е един от най-ниските. В доклада се сочи, че банковият сектор е стабилен, а кредитирането расте. Необслужваните кредити са на сравнително ниско ниво от 10%.