Проверките, извършени от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), за първото тримесечие на 2016 г. са установили 100 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 13 989 252 лв., съобщиха от АДФИ на своя сайт.

Констатирани са вреди за 610 859 лв., от които 114 776 лв. са били възстановени по време на инспекциите.

Сред проверените са четири министерства – на отбраната, на здравеопазването, на образованието и науката, и на културата.

Проверена е и Сметната палата, и Националната здравноосигурителна каса, също както и няколко изпълнителни агенции, областни дирекции по земеделие, общини и общински дружества. Проверките са засегнали предимно изпълнението на обществени поръчки в различните ведомства.

Изготвени са два акта на Министерството на отбраната заради неустановени или неправилно проведени обществени поръчки на стойност 55 930 лв.

В другите министерства не са установени някакви нарушения или не са посочени данни за тях, например в Министерство културата на има съставен акт за административно нарушение, но не се посочва за какво и каква е стойността на неправилно направената обществена поръчка.

Съставени са 13 акта за проверени обществени поръчки на стойност 4 783 299 лв. в Агенцията по заетостта. В главна агенция „Национална дирекция” пък са съставени 9 акта за неправилно проведени или непроверени обществени поръчки на стойност 31 819 лв.

Топлофикация Бургас е получила 24 акта заради 12 неправилно проведени или непроведени обществени поръчки, чиято стойност е 4 988 225 лв. Подобен е резултатът и от проверката на “Топлофикация”, която е с 13 акта заради 15 обществени поръчки на стойност 2 752 433 лв.