Парламентът ще приеме процедурните правила за избор на нови членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. В състава на регулатора двама са с изтекъл мандат - Анна Хаджиева и Георги Лозанов.

Процедурата е в четири фази - предлагането на кандидатите от квотата на Народното събрание и тяхното представяне в документален вид. То става чрез народни представители или от парламентарни групи, публичното оповестяване на документите на кандидатите, последвано от публично изслушване в Комисията по култура и медии, и гласуване на номинираните в пленарна зала. 


След като парламентът попълни квотата си в СЕМ, говорителят на външното министерство Бетина Жотева ще стане член на регулатора от квотата на президента.

Във времето за парламентарен контрол депутатите ще проведат разисквания по питането на БСП към министъра на финансите Владислав Горанов за водената от правителството финансова политика.