“Безспорно едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена Европа днес са терористичните актове, на които станахме свидетели през последните месеци и седмици, а и заплахата от нови.” Това посочва вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова в писмен отговор на депутатски въпрос.

Бъчварова уточнява, че е налице план за организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, и за овладяване на последствията при осъществен терористичен акт.

Ако теоретично страната ни е подготвена за борбата с тероризма, от отговора на вътрешния министър става ясно, че на практика кадрите в Специализирания отряд за борба с тероризма при МВР (СОБТ-МВР) са намалели. Заради естеството на работа на баретите, Бъчварова не посочва конкретика, но уточнява: “към настоящия момент броят на работещите служители в СОБТ не покрива щатната численост. В тази връзка е издадено писмо на главния секретар на МВР от 07.12.2015 г., с което е указано на ръководителите на структурите от МВР да осъществяват управленско съдействие за кадровото обезпечаване на Специализирания отряд за борба с тероризма”.

Всеки месец със заповед на командира на баретите се определят и дати, на които се провежда вътрешен подбор на служители от системата на вътрешното министерство. “Предвид липсата на задължителна военна подготовка към момента в България, е направена преценка, че за нуждите на СОБТ е необходимо да се търсят служители, които имат първоначален професионален опит в структурите на полицията”, уточнява вътрешният министър. След етапите на вътрешен подбор следва сформиране на отделни групи най-малко от осем души от издържалите кандидати, а впоследствие и тяхното обучение в рамките на три месеца.

Според Румяна Бъчварова въпросът с кадровата обезпеченост на СОБТ нямало да се реши с автоматичното назначаване на нови кадри. “Не е въпрос на управленско решение за попълване на щатната численост, а по-скоро изискване, отговарящо на спецификата на специализираната структура”, анализира вицепремиерът и вътрешен министър.