В НС депутатите гласуваха промени в закона за местни данъци и такси на второ четене, с които се въвежда алтернативен данък за облагане на дейността по извършване на таксиметрови превози на пътници, предаде репортер на БГНЕС.

Измененията предвиждат данъчно задължените лица да бъдат превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, на който е издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община, когато извършват дейността или лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

Ще се определят граници на годишния размер на данъка от 400 до 1000 лeва, като конкретният му размер се конкретизира с наредба на Общинския съвет на общината, на чиято територия се извършва превозът. Данъкът ще се определя за всеки отделен автомобил и ще се декларира до 31 декември на предходната година, но ще се внася на две равни вноски. Предвижда се и специфичен ред за деклариране и внасяне на данъка, както и възможност за възстановяване на надвнесен данък при прекратяване на дейността, когато е внесен пълния му размер. В законопроекта се предвиждат промени и в закона за автомобилните превози във връзка с разрешението за извършване на тази дейност.