Вследствие на разрушаването на бреговата ивица от абразията в Черно море, България губи годишно около 25-26 декара площ от своята територия, но скоростта на процеса по нашето крайбрежие не е еднаква, предаде кореспондентът на БГНЕС във Варна.

Проблемът с абразията е еднакъв по света, но все още няма универсален метод за противодействие на процеса. Абразията е разрушаването на бреговете под действие на морското вълнение и теченията. Тя е два вида. Едната е бреговата абразия, при която се разрушават бреговете, а другата е дънната, при която се удълбочава самото дъно, макар и с по-малка скорост. По нашите брегове абразията продължава през последните 10 000 години, откакто се покачва нивото на Черно море. За този период е "срязан" целият шелф - някъде около 30-40 километра от сушата са се превърнали в дъно на море поради този процес. Най-видимо е въздействието на вълните при Крапец и Шабла, там скоростта на влизане е от порядъка на 1.70 - 2 метра на година, защото брегът е изграден от льос.