В събота, на 9 април, ще се проведе последният предварителен изпит за кандидатстващите с български език, биология и история на България. На същия ден кандидат-студентите могат да се явят и на следните единни приемни изпити: Общотехническа подготовка по механика и техническо чертане;
Общотехническа подготовка по електротехника и електроника;
Единен приемен изпит по математика;
Единен приемен изпит по информатика и информационни технологии;
Единен приемен изпит по икономическа география на България.

Документи за участие в предварителните изпити се приемат до 7 април, четвъртък, онлайн, в Русенския университет, във филиалите в Силистра и Разград и в бюрата на Центровете за кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна.

Предварителните изпити, за прием на студенти в Русенския университет, са под формата на единен приемен изпит (ЕПИ) във вид на тест, който се състои от две части – обща и специална част по избор. Продължителността на предварителните изпити е три часа, освен ако в програмите за тях не е определено друго време.