Към момента имаме план с над 110 мерки, които ще бъдат приложени с оглед на превенция на конвенционалната престъпност. Нашият акцент е върху превенцията, върху предварителните мерки, а не върху конкретните оперативни мерки за справяне с този тип престъпност. Считаме, че от тук трябва да започнем. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, предаде репортер на БГНЕС.

Бъчварова председателства Националния съвет по превенция на престъпността, който по думите й днес е провел третото си заседание. На него е бил обсъден план за борба с конвенционалната престъпност за периода 2016 – 2018 година.

Битовата престъпност или още „конвенционална престъпност” (conventional crimе) е понятие, което практиката въвежда, за разграничаване от „организираната престъпност” (organized crime). Специалистите винаги са сочели, че по-голямата част от престъпленията, извършвани по света са именно такива.

За да имат увереността, че отделните институции ще работят по своите предложения за мерки се планира да се подпишат споразумения с отделните ведомства и министерства на базата на годишния план за изпълнение на техните мерки. Бъчварова посочи 5 основни приоритета, заложени в плана.

Първият от тях е - изграждане сигурна и безопасна среда в населените места. И още: създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвими групи; изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавната власт, НПО, бизнеса и гражданското общество; Изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване в дух на отговорност и развиване на гражданска култура; техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността. „Всеки един от тези приоритети има и по три цели. Всяко едно от ведомствата предлага мерки за изпълнение на отделните 5 направления“, каза Бъчварова.

На въпрос за това дали има срокове за изпълнения на мерките, тя отговори като посочи срокът за изпълнение на плана – 2018г. „Ние ще разработим работни планове година по година с отделните министерства и ведомства и по този начин ще ги разположим във времето“, добави Бъчварова.

Желанието на Бъчварова е да има много бърз ефект. „И в тази посока са и усилията ни, но като имаме предвид, че става въпрос все пак да се промени обществената среда, знанието на хората, техните нагласи – за съжаление това ще изисква по-дълъг период от време, но дори и дългите периоди от време трябва да бъдат започнати в един момент, да има начало на тези усилия“, каза тя и посочи, че се надява и на сътрудничеството на медиите, които да партнират, за да стига информацията до хората.

Сред предложените мерки има за специално внимание към социалните грижи за самотно живеещите възрастните хора в малките населени места, за която се ангажирали от социалното министерство. Мерките ще целят да се осигури по-добър социален патронаж, информираност, за да не бъдат мамени от престъпници. Гълъб Донев зам.-министър на труда и социалната политика цитира данни на НСИ, че над 60% от престъпленията, които се извършват – свързани с битова престъпност са дело на безработни. Затова социалното ведомството предложило в плана да се включат редица мерки, насочени към заетост, за образование, квалификация на маргинализираните групи, включително и ромите.

Има и предложение да се започне разяснителна кампания за опасността от регистриране на дружества както правят различни престъпни организации. Те използват хора от маргинализирани групи и на тяхно име се регистрират дружества за различни финансови престъпления. Изпълнителна агенция по горите например посочи система, с която всеки гражданин може да бъде своеобразен горски инспектор и да провери дали дървесина е законно добита.

Властта счита, че ще бъде ефективно и да се предложи общ пакет от законодателни промени, които да гарантират изпълнението на намеренията и мерките.