Традиционното пролетно почистване започва в цялата страна. Предвижда се почистване на територии около манастири, крайградски места и зони за отдих, както и озеленяване на свободни площи, съобщава БНТ.
На тел. 987 06 06 или на сайта на столична община и на столичния инспекторат можете да получите информация как да се включите в пролетното почистване на столицата. Освен това сега е момента, когато можете да се освободите от старите и ненужни вещи.
Инж. Веска Георгиева от столичния инспекторат обясни как да направим това. На въпрос: "Ако искам да се разделя с някой гардероб. какво трябва да направя?", тя отговори така:
"Оставяте го съдовете, които са най-близко до вас. Където си изхвърляте и битовия отпадък. Но се информирате кога е графикът. Но дори и да не се информирате, ще минат фирмите по почистването. Те също доброволно се включват с усилени графици в почистването на едрогабаритни и строителни отпадъци. По време на пролетното почистване графикът е засилен удължен. Ще се събират и опасни отпадъци. За всичко това има информация на сайта на столичната община и на столичния инспекторат".