„Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България” е темата на кръгла маса, която ще се проведе на 1 април в Народното събрание.

Срещата се организира съвместно от Народното събрание и Национална мрежа за децата - обединение на 141 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна.

През 2014 г. Национална мрежа за децата, съвместно със Сдружение „Дете и пространство” и Институт за изследване на населението и човека към БАН, започна работа по проект „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България”, чиято цел е да стимулира разработването и възприемането на държавна политика, насочена към родителите и семействата, с ясни цели, мерки и дейности във всички области, засягащи детското благосъстояние.

Целта на кръглата маса е да представи проекта за Визия за семейна политика и предложенията на гражданските организации, работещи с деца и семейства в страната, за промени в законодателството и политиките за деца и родители. Проектът на Визията бе подготвен от Национална мрежа за децата и бе консултиран с всички организации, членове на НМД (141 организации), както и с повече от 200 родители от цялата страна, които се включиха в родителски кафенета по темата и в онлайн консултация, в която имаха възможност да споделят от каква подкрепа имат нужда семействата в България.

За участие в събитието са поканени председателят на Народното събрание Цецка Цачева, председателят на Комисията по образование Милена Дамянова, председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Борислав Борисов, Омбудсманът Мая Манолова, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, както и други представители на законодателната, изпълнителната и местната власт, академичната общност, неправителствени организации и родители.