Да се въведе европейска социална карта, чрез която да се обменя информация за сезонните работници, предлага вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. В документа ще се вписва историята на временна заетост на всяко лице, което работи в други държави от ЕС.

Подобна единна система ще позволи да се проследява трудовият път на работещите мигранти, сумите, върху които са се осигурявали, и данъците, които са плащани. От една страна, социалната карта ще служи като трудова книжка, с която хората при пенсиониране ще доказват стаж и платени осигуровки.
От друга страна, по този начин от статистиката ще отпаднат немотивираните безработни, които не търсят работа в собствената си страна, тъй като разчитат на доходи от временна заетост в друга държава от ЕС. Тази идея министър Калфин вече я е лансирал пред социалните министри от ЕС на заседание на Европейския съвет.
Всяка година стотици хиляди българи заминават на работа в чужбина за по няколко месеца основно в селското стопанство и туризма. Само в Гърция сезонните работници от България са 80 000.