Русенска област беше посочена като добър пример с целия спектър социални услуги и качествена грижа за деца и младежи с психични проблеми. Това бе обявено по време на среща във Велико Търонво, на която бяха обсъдени услугите за деца и младежи с увреждания в Северен централен район. Отбелязано бе, че именно в Русе е изграден един от първите в България центрове за настаняване от семеен тип и че там грижата е в най-голяма степен близка до тази в семейството.
В срещата взе участие заместник-областният управител Станимир Станчев, който в изказването си подчерта, че специалистите в Русе са едни от най-добрите в страната.