Голяма част от решенията на Европейския съд по правата на човека спрямо България са за бързината на наказателния процес. Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева, предаде репортер на БГНЕС.

Народното събрание прие годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България през 2014 г. В доклада се забелязва трайна тенденция за намаляване на броя на делата, по които България е страна.

Според Захариева това е в резултат основно на приетите през 2012 г. изменения в Закона за съдебната власт, които въвеждат процедура по предварително споразумение. Затова делата ни са с много позитивна статистика, отчита министърът. От над 3 800 дела през преди са достигнали до 960 дела през 2014 г.

Голяма част от решенията на Европейския съд по правата на човека спрямо България са за бързината на наказателния процес. Министърът на правосъдието, обаче увери, че работи по изменения на Наказателно-процесуалния кодекс за бързината на голяма част от решенията. Като до края на април Министерски съвет ще предложи изменения в Наказателно-процесуалния кодекс с цел да се съкрати досъдебното производство.

„Разбира се, че не се гордеем с осъдителните решения и прецеденти. В доклада много ясно по групите проблеми и казуси са споменати мерките, които са предприети. Голяма част от тях вече са свършени, някои от тях приети на първо четене в Народното събрание, като например Гражданско-процесуалния кодекс или предстоящи”, посочи Захариева.

По отношение на местата за лишаване от свобода, тя обясни, че има план и работи по него. „Убедена съм, че с изменението на Закона за изтърпяване на наказанието, лишаване от свобода и задържане под стража, ще отговорим и на тази голяма глава от осъдителни присъди срещу България”, подчерта ресорният министър.

Тя заключи, че трябва да се приемат законодателните изменения, които се налагат, за да може да сведем до минимум осъдителните присъди по прецедентите решения.

Депутатът от ДПС Илия Илиев, пък обясни, че 99 % от подадените жалби, свързани с правата на ромите и правата на малцинствата са печеливши в Европейския съд по правата на човека. Той допълни, че нееднократно страната ни е получавала критики от съда и от Комитета на министрите към Съвета на Европа за пропуски и за проблеми в тематиката свързана с малцинствата. Според Илиев многократно сме ставали свидетели от страна на български институции и общини, които събарят жилищни постройки на роми като те и децата им остават без покрив над главите си.