Новите учебни програми за 3, 4, 7, 9, 10, 11 и 12 клас претърпяват последни редакции и съвсем скоро ще бъдат оповестени, съобщи заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. По думите му основната идея е те да стигнат до всички заинтересовани.
Заместник-министърът уточни, ще бъде спазена философията на досегашните програми да се олекоти учебното съдържание, да има свобода на учителя за избор на много допълнителна литература и различни източници. По думите му 60 процента от времето ще бъде за нови знания. 

В настоящия момент стандартите се разработват от големи групи от хора и в тях е намерило място всичко от добрите практики досега. Те няма да останат в стационарен вариант. Обществото ще сложи своя отпечатък върху тях и едва тогава ще бъдат одобрени, увери Стаматов.

На този етап обаче вероятно ще бъдат използвани старите учебници с новите учебни програми. Според задължителните по закон процедури за издаването на нов учебник е необходимо технологично време от 10 месеца. Това означава новите учебници да бъдат готови в края на ноември. “Ние нямаме такова време. В края на юни ще има готови указания. Най-трудно е в пети клас, защото учебникът по история е с коренно различно съдържание”, посочи Стаматов.

Новият ръководен екип на образователното министерство обмисля и нови форми на квалификация на педагозите. Те ще бъдат интересни, атрактивни решения дотолкова, доколкото квалификацията трябва да бъде много съвременна, да не разчита на старите подходи, които в момента съществуват, посочи Диян Стаматов.

Той предлага във всяка община да се направи клуб на учителя, който да бъде към кмета на града, както функциониращите сега Обществени съвети. По думите му чрез подобна форма на общуване пенсионираните педагози ще продължат да се чувстват съпричастни към училището.