Приходите по линия на организирания ловен туризъм в страната за миналата година са близо 6,5 млн. лева. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов при откриването на 22-то издание на Международна изложба „Природа, лов и риболов“ в Пловдив.

Той допълни още, че българският международен ловен туризъм постепенно възстановява доброто си име и привлекателност. Над 1100 са чуждите туристи, придобили трофеи с високо качество по тази линия и близо 3500 български ловци. Поради голямата чувствителност на обществото към грижата за природата и състоянието на горите, правителството е ангажирано в приоритетно извършване на промени в начина на управление, ползване и опазване на горите и в ловното стопанство. „Всяка инвестиция в природата, в нейното биоразнообразие и дивечово богатство е възвръщаема”, заяви още заместник-министърът и поясни, че това е дългосрочен процес. 

Зам.-министърът изрази увереност, че с помощта на ловните стопанства, ловните сдружения и Народното събрание ще могат да се осъществят замислените промени в Закона за лова и опазването на дивеча. Той увери, че МЗХ и държавните предприятия ще продължат да полагат необходимите усилия и ще влагат средства за обогатяване и опазване на природата, както и за постигане на необходимия баланс.