Как да планират и реализират младежки инициативи се обучаваха 32 ученици от различни русенски училища. По време на обучението, организирано от Общинския младежки дом, бе направен и конкретен тренинг с възможните стъпки при подготовката и осъществяването на проекти от идеята през финансирането до финалния етап.