Предстои среща между здравния министър Петър Москов, доц. Киров и представители на УС на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Нашите представители ще изслушат позицията на министъра, която ще бъде обсъдена на Управителен и Национален съвет и съобщена на колегите по места, съобщиха от НСОПЛБ.

Нашите представители няма да поемат никакви ангажименти преди да е проведено широко обсъждане сред ОПЛ. Протестите продължават, както са подготвени и планирани.