Късането с енергото и минаването на свободния пазар може да ни увеличи сметките за ток. От април битовите абонати ще могат да си сменят доставчика и да сключат договор с някой от лицензираните търговци на електроенергия. Сметките показват, че ако софиянец с месечно потребление 500 квтч реши в момента да скъса с ЧЕЗ и да излезе на свободния пазар, месечната му фактура за електроенергия ще набъбне с 2 лв., пише „Телеграф”.Абонат на ЕВН със същото потребление пък ще плаща с 3.50 лева повече, ако реши да напусне регулирания пазар. На кяр са единствено жителите на Североизточна България, Ако например жител на Варна или Добрич, абонат на „Енерго Про”, реши сега да излезе на свободния пазар, месечната му сметка ще намалее с 2.50 лева. Свободният пазар е изгоден и за абонатите на трите ЕРП-та, но ако ползват само една тарифа – дневна. 

Изчисленията са направени от платформата energienpazar.bg при допускане, че цената на електрическата енергия на свободния пазар е 0.088 лв. на квтч и съотношението дневна към нощна тарифа е 9 към 1. Трябва да се има предвид обаче, че тепърва може да се очакват изгодни оферти от търговци на ток, което може да промени картината. 

От 1 април битовите потребители ще могат да напускат по-бързо и лесно регулирания пазар и да сменят сегашния си доставчик ЧЕЗ, ЕВН или „Енерго-Про” в рамките на три седмици до месец. На 1 април влизат в сила и стандартизираните товарови профили, изготвени от мрежовите оператори (ЕРП-та), които характеризират начина на потребление на битовите потребители, свързани към тяхната мрежа. 

Очаква се след тази дата търговците на електричество да пуснат различни пакети с цени и условия за доставка на електроенергия на битовите потребители. В момента те пазят в тайна цените си, за да не ги изкопират конкурентите. Условията и офертите сега се договарят двустранно, след като клиентът пусне запитване, обясниха от търговските дружества. 

Към момента в България има 102 лицензирани търговци, като 29 от тях доставят ел енергия на крайни клиенти на вътрешния пазар. При съмнение дали дадено дружество е лицензирано и дали все още е активно може да се провери в официалните регистри на Електроенергийния системен оператор. 

Обвързваща оферта и договор за доставка може да се подпише само с лицензиран търговец.