При съвместна специализирана операция, организирана след анализ от ДАНС и отдел "Разузнаване и разследване на акцизни нарушения" при Дирекция "Митническо разузнаване и разследване" на Агенция "Митници", мобилни митнически групи извършиха проверки в обекти за търговия с течни горива в Северна България. В резултат на осъществените контролни действия митническите служители са обезпечили като доказателства чрез запечатване на обект в Ловешка област 3 300 л. горива, за които не са били представени документи удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.За други горива в същия обект пък е възникнало съмнение за прибавен в бензина терпентин. Взети са проби за лабораторен анализ. Органите на НАП и ДАМТН са констатирали липси на метрологични пломби и знаци за осъществен метрологичен контрол върху измервателните средства (нивомерни системи и бензиноколонки) в част от обектите. 

Контролните органи са констатирали данни за нарушения, издадени са и предписания за отстраняване на нередностите. Работата по случаите продължава.