МЗ и НЗОК така и не разбраха, че направленията са начин да се решават диагностични проблеми в полза на пациента и лекарят преценява кога е необходимо да се случи това, за да има полезност. Това не са кебапчета, които се раздават, за да се печелят симпатии.

Това заявяват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България / НСОПЛБ/ в разпространена своя позиция по повод твърдения на здравното министерство за мерките, които се предприемат.

Джипитата твърдят, че според решението на НЗОК, подменящо НРД и съобразено със ЗБНЗОК, за 2016 г. спрямо 2015 направленията за консултации в повече осигуряват 404 578 първични и 188 000 вторични прегледи. Коуто е 0.008 (осем хилядни) от направлението на човек за 8 (осем месеца). За да се събере едно цяло направление са необходими 125 месеца или 10,5 години времево натрупване, т.е. чакане.

Взет е само броят на първичните, тъй като един човек може да ползва или само първичен, или първичен и вторичен, но няма как да ползва само вторичен преглед. Ако разделим първичните прегледи на оставащите 8 месеца и броя на хората, а не на 12, се получава по 0,008 прегледа на човек на месец. Вторичните няма смисъл да изчисляваме, коментират лекарите.

По повод твърденията на МЗ, че с повече от 10 млн. е увеличен бюджетът на първичната извънболнична медицинска помощ, спрямо 2014 година от НСОПЛБ твърдят, че отново се бърка (умишлено или поради незнание?) извънболнична помощ с първична извънболнична, т.е. личните лекари.

А заявеното, че през 2016г. е планирано голямо увеличение на изследванията за контрол на диабета - за глюкоза изследванията са увеличени с 416 268 повече от миналата година за сумата от 595 263лв., за кръвно- захарен профил изследванията са увеличени с 167 855 повече за сумата от 646 241лв. и за гликиран хемоглобин - 91 945 повече изследвания за сумата от 849 572лв. от НСОПЛБ коментират така: „Тук става дума за третата част от „извънболничната помощ“- изследванията. Уточняваме, че финансовите средства за консултации и изследвания не осигуряват възнаграждение на ОПЛ, а помагат за диагностичното изясняване и контрола на лечението на пациентите. Ако обаче ги превишим, това са лимитите - търпим парични санкции”.