Според архитект Анна Неврокопска от дружество "Архитектурно наследство " към Съюза на архитектите, има шанс Тютюневата фабрика в Пловдив да бъде възстановена в автентичния й вид. Неврокопска, която участва в дискусия, организирана на изложението СТРОЙКО 2000, смята, че опазването на културното наследство не е кауза пердута:

Нараства интересът към тази дисциплина, която се занимава с опазване на паметниците на културата. Много млади хора, бъдещи архитекти, имат огромно желание да работят в тази област.Има шанс тютюневата фабрика в Пловдив да се върне в предишния си вид и проектите, които са зад гърба ми, го показват. Инициативата трябва да бъде подета от обществото и след това да отекне в общината. Много е трудно общините да накарат собствениците на такива сгради, които са паметници на културата, да се грижат за тях в момента. В нашето законодателство има предпоставки, които могат да подпомогнат общините в това отношение. Според мен се изисква повече воля - архитект Анна Неврокопска.