Прави се всичко необходимо за защитата на стратегическите обекти в енергетиката, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова в интервю за BTV.
„Предприели сме мерки, които са бъдат адекватни на ситуацията, която наблюдаваме: засилване на охраната и на действията, свързани с охранителните системи на нашите обекти. Всичко онова, което е необходимо да се прави, се прави", подчерта тя.
Интерконекторът България-Румъния трябва да бъде факт в средата на тази година, съобщи още министърът.
„В първите дни на април предстои да бъде подписан договорът с една австрийска компания по изграждането на интерконектора България-Румъния. Определеният срок е 119 работни дни и в неговите рамки компанията трябва да изгради интерконектора с Румъния. В средата на тази година България, надявам се, ще се поздрави с първата си междусистемна връзка", заяви Петкова. По думите й, това ще бъде преломен момент за българския енергиен сектор.
„По отношение на интерконектора с Гърция също имаме много сериозен напредък. В момента върви един много важен процес, а именно пазарният тест, на базата на който трябва да видим какъв е икономическият ефект от този проект", обясни тя.
Срокът, в който трябва да бъдат подадени първите необвързващи оферти, изтича на 31 март, а обвързващите такива по отношение резервирането на капацитет за пренос през газовата връзка България-Гърция - до края на април.
„Строителството трябва да стартира през октомври", посочи тя.