"Гражданското обучение, което давате на децата възпитава доверие към българската съдебна система", сподели днес с благодарност към магистратите директорът на ПГИУ "Елиас Канети" Румяна Белчева във връзка с участието на десетокласници от гимназията в организираната от Административен съд - Русе първа лекционна среща от Пилотната образователна програма на ВСС и МОН. Гости на събитието бяха магистрати от Административен съд - Русе, окръжният прокурор Георги Георгиев, преподаватели от Професионалната гимназия по икономика и управление "Елиас Канети".

Срещата откри съдия Вилиана Върбанова, която разказа на учениците за възможностите, при които могат да потърсят защита на правата си чрез съдебните институции, какви са видовете съдебни услуги, които административният съд предоставя и как е гарантирано правото на достъп до правосъдие за всеки от тях.

Емоционалната дискусия продължи прокурор Радослав Градев от Окръжна прокуратура - Русе, който представи на децата казуси, при които могат да се окажат жертва или да станат извършители на престъпления. Коментирани бяха случаи на дискриминация, насилие над животните, неправомерно позвъняване на спешния национален телефон 112.

"Не е нужно да знаете всички закони, които съдебните институции прилагат, но е достатъчно важно да спазвате правилата", заключи в края на срещата окръжният прокурор Георги Георгиев. Цикълът от лекции, който съдът осъществява в рамките на Програмата "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", ще продължи до края на втория учебен срок.