Над 166 млн. лева от търговия с вредни емисии са отишли за запълване на финансовата „дупка” в НЕК през миналата година, пише в последния брой на сп. „Икономист”.

През 2015 г. в България са проведени 142 търга на общи квоти за емисии на парникови газове от инсталации и 9 търга на квоти от авиационни дейности. От продажбата на инсталационните емисии са инкасирани 236,4 млн. лв., а от авиационните още 1,7 млн. лв. От миналата година 71 % от общите приходите постъпват във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който е създаден да покрива нарастващият дефицит на Националната електрическа компания (НЕК).

Останалите 29% отиват за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради. В момента се изпълняват общо 65 подобни проекта.

Съгласно Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, най-малко 50% от приходите, получени от търговете на квоти трябва да се използват за дейности, съдействащи за предотвратяване изменението на климата – това са инвестиции в зелена енергия, екологични производства от всякакъв характер и очистващи инсталации. От министерството на околната среда и водите, не са отговорили на изданието, дали България е поискала разрешение от ЕК, която регулира Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, средствата от продажби на емисии да отиват за покриване на дефицита в НЕК.

„Икономист“ допълва, че за целия период на търговия с емисии парникови газове в Европейския съюз България има приходи от над 456 млн. лева от тази дейност. През 2014 година, страната ни предложи за продажба 6 114 500 квоти (общи и авиационни), от които събра 71, 2 млн. лв. За 2013 година приходът е около 106, 5 млн. лв., а за 2012-а от двата пробни търга – около 30, 298 млн. лева.