Без дебат в пленарна зала, парламентът прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, чийто вносител е Министерски съвет, предаде репортер наАгенция „Фокус” . С направените промени се определя максималното равнище на емисиите от цигари на катран, никотин и въглероден оксид и методите за тяхното измерване. Производителите и вносителите на тютюневи изделия следва да представят списък на всички съставки и количествата им, използвани при производството на тютюневите изделия. Списъците трябва да бъдат придружавани от декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в съответните тютюневи изделия и от съответните токсикологични данни за съставките. Въвежда се и задължение за разширено уведомяване за определени добавки, които се съдържат в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, включени в приоритетен списък. Въвежда се забрана за представянето, предлагането и продажбата на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи добавки. Задължително става отпечатването на здравни предупреждения, които следва да се поставят върху всяка потребителска опаковка и върху всяка външна опаковка на тютюневите изделия, като се и изискванията относно съдържанието, формата, размера, шрифта и дизайна им. Етикетирането на потребителските опаковки и на всяка външна опаковка на тютюневите изделия, както и самото изделие, не трябва да включват никакви елементи или отличителни обозначения, които рекламират тютюневото изделие или насърчават неговата употреба, като създават погрешно впечатление относно характеристиките му. Производителите и вносителите на нови тютюневи изделия следва да уведомяват Министерството на икономиката за всяко изделие, което имат намерение да пускат на пазара. Уведомлението трябва да се представя в електронна форма шест месеца преди пускането на пазара на съответното изделие. Предвижда се производителите и вносителите да представят и подробно описание на новото тютюнево изделие, указания за неговата употреба, както и информация за съставките и емисиите в него. С промените се въвежда забрана за търговски съобщения в пресата и другите печатни публикации, които целят популяризирането на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене. Забранява се и рекламиране на електронни цигари в радио и телевизионни предавания.